Ziekenhuiszorg


Het betreft specialistische zorg, ziekenhuisopname en indien nodig de verpleging en verzorging in een ziekenhuis. Er moet sprake zijn van een medische noodzaak. Specialistische zorg kan ook plaatsvinden in Zelfstandige Behandelcentra. Voorbeelden van ziekenhuiszorg:

Als verzekerde van Stad Holland Zorgverzekeraar heeft u de mogelijkheid om een behandeling in het buitenland te ondergaan. Zie de pagina Buitenland (geplande zorg).

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding, inclusief de kosten van bij de behandeling behorende zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen tijdens de behandeling.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Er is geen vergoeding voor shockwave. Alleen als de behandeling onderdeel uitmaakt van een DBC is er wel een vergoeding mogelijk.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Stad Holland contracteert alle ziekenhuizen.

Onze maximale vergoeding is hierbij niet van toepassing, aangezien de declaraties rechtstreeks tussen het ziekenhuis en Stad Holland worden afgewikkeld.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De vergoeding van ziekenhuiszorg vanuit de basisverzekering vindt plaats volgens de Polisvoorwaarden.

Het is pas achteraf duidelijk welk zorgproduct (DBC) bij een ziekenhuisbehandeling hoort en wat de kosten zijn. Het vooraf vergelijken van ziekenhuistarieven is daarom niet mogelijk. Als u de DBC toch vooraf weet, omdat u bijvoorbeeld vaker dezelfde zorg nodig heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij geven u dan informatie over de tarieven van ziekenhuizen in uw regio.

Op verwijzing van de huisarts of medisch specialist kunt u voor een second opinion naar een andere arts/ziekenhuis.

Als u meer wilt weten over de duur en bemiddeling van de wachttijd van uw ziekenhuisafspraak of -behandeling, dan verwijzen wij u naar de pagina over wachtlijstbemiddeling.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. In het geval van spoedeisende zorg is er geen verwijzing nodig.

Voor een second opinion heeft u een aparte verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Voor een aantal behandelingen is het noodzakelijk dat de specialist vooraf toestemming vraagt aan Stad Holland. De specialist is hiervan op de hoogte. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist nodig.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekneing van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.