Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Bariatrische chirurgie


Onder bariatrische chirurgie worden alle operaties verstaan die tot doel hebben om het gewicht te verminderen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: gastric sleeve, gastric bypass of een duodenal switch.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Alleen vergoeding als u voldoet aan de voorwaarden. De specialist is hiervan op de hoogte.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Bij die zorgverleners met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de zorgverlener meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Bariatrische chirurgie zoals een gastric bypass, gastric sleeve of duodenal switch wordt vergoed vanuit de basisverzekering, als u voldoet aan de IFSO criteria. Deze criteria zijn bekend bij de specialist. De belangrijkste criteria zijn:

  • BMI van meer dan 40
  • BMI tussen de 35 en 40 met ernstige comorbiditeit (diabetes, onbehandelbare hypertensie, te hoog cholesterol, OSAS)
  • Leeftijdsgrens van 18 t/m 65 jaar

Bariatrische chirurgie wordt alleen vergoed indien er sprake is van last resort (er zijn o.a. meerdere gedocumenteerde afvalpogingen onder deskundige leiding van een diëtist geweest), en ook alleen als de chirurgie een onderdeel is van een traject dat gericht is op leefstijlverandering, waarbij ook cognitieve gedragstherapie wordt toegepast.

Met een verwijzing kan iemand voor een intake naar een specialist in het ziekenhuis, de Nederlandse Obesitas KliniekBravis Zorg BV of WeightWorks. Er wordt dan gekeken welke behandeling het meest geschikt is en of deze behandeling voor vergoeding in aanmerking komt.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Voor een behandeling bij een ZBC (zelfstandig behandel centrum) zonder contract heeft u toestemming van Stad Holland nodig. Het is belangrijk dat u voldoet aan de voorwaarden. De specialist is hiervan op de hoogte.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven