Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Zorginkoopbeleid

De visie van Stad Holland Zorgverzekeraar op zorginkoop kan worden samengevat in deze vier kernbegrippen: solidariteit, keuzevrijheid, lage administratieve lasten en transparantie.

Onze visie op zorginkoop

De visie van Stad Holland Zorgverzekeraar op zorginkoop kan worden samengevat in deze vier kernbegrippen: solidariteit, keuzevrijheid, lage administratieve lasten en transparantie.

Solidariteit

Gezond of ziek, jong of oud, Stad Holland hanteert één polis en één prijs. Wij doen niet aan risicoselectie en kennen als enige zorgverzekeraar geen collectiviteitskorting op de basisverzekering.

Keuzevrijheid

Het handhaven van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) is van belang voor de brede toegang tot de zorg. De verzekerde moet in alle vrijheid zijn zorgverlener kunnen kiezen. Wij doen dan ook niet aan selectieve inkoop en verzekeren niet via budgetpolissen. Stad Holland heeft zich afgezet tegen het landelijke plan van herinrichting van de spoedzorg dat was opgesteld door de verzekeraars. Stad Holland vindt dat zorg dichtbij de burgers georganiseerd moet worden.

Lage administratieve lasten

Wij sluiten aan bij dat wat de landelijke beroepsgroepen als kwalitatief goede zorg bestempelen en hebben geen eigen kwaliteitssystemen en lange vragenlijsten.

Transparantie

Stad Holland is van mening dat zorgverzekeraars transparant moeten zijn over de opbouw van de premie. De opbouw van de premie van Stad Holland is dan ook tot in detail inzichtelijk voor iedereen die dit wil weten.

Het bovenstaande betekent voor het inkoopbeleid dat Stad Holland voor alle verzekerden bij een zorgaanbieder dezelfde zorg inkoopt met dezelfde kwaliteitcriteria tegen dezelfde prijs.

Reële bekostiging van de zorg vindt Stad Holland belangrijk. Om tot een reële prijs te komen is transparantie in de te leveren zorg en de daaraan verbonden kosten onmisbaar.

Contact met zorgaanbieders en verzekerden

Afhankelijk van de zorgsoort voert Stad Holland ten aanzien van het inkoopbeleid overleg met individuele zorgaanbieders, vertegenwoordigingen van zorgaanbieders en/of beroepsgroepen.

Verzekerden hebben bij Stad Holland inspraak via de Verzekerdenraad. Daarnaast nemen we signalen die op een andere manier binnenkomen bij Stad Holland, bijvoorbeeld bij klantenservice, mee in het inkoopbeleid. In de regio wordt ook met Zorgbelang gesproken en met andere belangenorganisaties.

Per zorgsoort is weergegeven aan welke voorwaarden een aanbieder moet voldoen en wordt het tijdspad voor de inkoop 2017 weergegeven. Voor alle zorgsoorten geldt dat altijd gekeken wordt naar spreiding en (fysieke) bereikbaarheid.

Naar boven