Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverleners

Bij ons kiest u zélf de zorgverlener. Om de zorg voor al onze verzekerden goed en betaalbaar te houden en daarnaast uw keuzevrijheid te garanderen, maken wij met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over kwaliteit en prijs. In het uitzonderlijke geval dat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, ontvangt u in de meeste gevallen zelf de nota. Deze nota dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is.

Vergoeding van zorg met wettelijk maximumtarief

Wanneer u naar een zorgverlener of zorginstelling binnen Nederland gaat waarmee wij geen tarieven hebben afgesproken en er geldt een wettelijk maximumtarief, dan vergoeden wij uw behandeling 100% tot maximaal het wettelijk maximumtarief met uitzondering van een beperkt aantal niet-gecontracteerde GGZ-zorgverleners en enkele zelfstandige kaakchirurgische behandelcentra. Stad Holland is van mening dat de wettelijke maximumtarieven voor deze vormen van zorg door de NZa te hoog zijn vastgesteld. Zo zijn de tarieven die kaakchirurgische behandelcentra hanteren excessief hoog omdat hun overheadkosten in geen verhouding staan tot de overheadkosten van een ziekenhuis. Bij de GGZ heeft de NZa met een onzorgvuldige en naar onze mening onjuiste berekening de maximum tarieven verhoogd en heeft de NZa hier tot op de dag vandaag geen sluitende verklaring voor gegeven.  

Let op: niet-gecontracteerde zorgverleners dienen wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Meer hierover kunt u terug vinden in het vergoedingenoverzicht. Per zorgsoort geven wij u informatie over de desbetreffende voorwaarden.

Vergoeding van zorg met vrije tarieven

Bij die zorgverleners met wie het ons niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een nota van de zorgverlener meekrijgen. Deze nota dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit. Meer hierover kunt u terugvinden in het vergoedingenoverzicht. Per zorgsoort geven wij u informatie over de desbetreffende voorwaarden.