Fraudebeleid

Bij Stad Holland is een team dat zich actief bezighoudt met het opsporen van fraude. Aan fraudebestrijding besteedt Stad Holland veel aandacht omdat fraude de zorgkosten en daarmee de premie onnodig hoger maakt.

Het fraudebeleid van Stad Holland

Bij Stad Holland is een team dat zich actief bezighoudt met het opsporen van fraude. Aan fraudebestrijding besteedt Stad Holland veel aandacht omdat fraude de zorgkosten en daarmee de premie onnodig hoger maakt.

Wat is fraude?

Onder fraude verstaan wij een doelbewust onrechtmatig handelen dat bedoeld is om daar een financieel voordeel mee te behalen. Hierbij kunnen verzekerden, maar ook zorgverleners zoals huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, specialisten of andere zorgverleners betrokken zijn. Ook samenspanning tussen een verzekerde en een zorgverlener is een vorm van fraude.

Voorbeelden van fraude

Van de fraude die wij regelmatig tegenkomen geven wij een aantal voorbeelden.

Door verzekerden:

 • het indienen van valse nota's
 • het veranderen van notabedragen
 • het onder een andere naam (laten) declareren
 • het (laten) veranderen van de omschrijving op een nota
 • enzovoort

Door zorgverleners:

 • het declareren van behandelingen die niet gegeven zijn
 • het declareren van duurdere behandelingen dan die gegeven zijn
 • het veranderen van de omschrijving van de gegeven hulp
 • het declareren van zorg op andersmans naam
 • enzovoort

Wat doet Stad Holland indien fraude is vastgesteld?

De maatregelen die Stad Holland neemt zijn afhankelijk van de ernst van de fraude en van de mate waarin de fraudeur aan het onderzoek meewerkt, of het onderzoek juist tegenwerkt. De maatregelen worden vastgesteld aan de hand van het hiervoor landelijk geldende protocol. (PIFI). Eén of meer van onderstaande maatregelen wordt getroffen:

 • In alle gevallen worden nota’s niet uitbetaald en reeds betaalde nota’s teruggevorderd
 • Onderzoekskosten en rentekosten worden in rekening gebracht
 • Het doen van aangifte
 • Registratie in de zogenoemde ‘ waarschuwingslijst’ van de Stichting Centraal Informatie Systeem. Hierdoor worden ook andere verzekeraars gewaarschuwd. (zie: http://stichtingcis.nl )
 • Het beëindigen van de zorgverzekering
 • Het beëindigen van het contract met de zorgverlener

Voor zorgverleners geldt bovendien dat de fraude bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en bij de FIOD kan worden gemeld. Ook worden via Zorgvekeraars Nederland de overige zorgverzekeraars geïnformeerd

Wat als u fraude vermoedt?

Stad Holland komt naast eigen onderzoek ook veel fraudezaken op het spoor door (anonieme) meldingen van verzekerden of van mensen die in de zorg werkzaam zijn. Alle meldingen worden onderzocht. De naam van de melder geven wij nooit prijs. Als u vermoedt of weet dat er sprake is van zorgfraude dan wordt uw melding zeer op prijs gesteld.
U kunt uw melding doen:

 • per e-mail aan: bijzonderonderzoek@stadholland.nl
 • schriftelijk: t.a.v. Afdeling Bijzonder Onderzoek, Stad Holland Zorgverzekeraar Postbus 295 3100 AG Schiedam.