Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen
weiland

De basisverzekering

Vanuit de basisverzekering bent u verzekerd voor deze medisch noodzakelijke zorg, zoals spoedeisende hulp, ziekenhuis- en huisartsenzorg. De basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Iedereen betaalt hiervoor bij ons dezelfde premie: in 2024 € 155,25 per maand (in 2023: € 140,75 per maand).

Goed om te weten

 • Iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht leeftijd of gezondheid.
 • Iedereen betaalt dezelfde premie: geen collectiviteitskorting.
 • Een hoger vrijwillig eigen risico voor premiekorting is mogelijk.
 • De zorgverzekering is een combinatiepolis met vrije zorgkeuze.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Basisverzekering

€ 155,25
per maand in 2024
Aanmelden bij Stad Holland

Vergoeding basisverzekering

Bekijk de volledige lijst met vergoedingen op de website van Zorginstituut Nederland of bekijk onze aanvullende verzekeringen (AV). Wilt u weten wat er precies is gewijzigd in de zorgverzekering in 2024? Ga dan naar de pagina wijzigingen in 2024.

Verplicht eigen risico

In 2024 geldt er een verplicht eigen risico van € 375,-. Dit betekent dat alle verzekerden van 18 jaar en ouder, bij Stad Holland, in 2024 de eerste € 375,- aan zorgkosten zelf moeten betalen. Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering en niet op vergoedingen uit uw aanvullende verzekering (AV).

Tegemoetkoming zorgkosten

Wij realiseren ons dat de zorgkosten voor mensen met een laag inkomen moeilijk te dragen zijn.  De volgende punten zijn handig om te weten over tegemoetkoming voor zorgkosten vanuit de overheid:

 • Heeft u recht op zorgtoeslag? Vraag het aan bij de Belastingdienst! Afgelopen zomer kwam in het nieuws dat Nederlanders samen miljoenen aan zorgtoeslag op de plank laten liggen. 
 • Soms kunt u zorgkosten die wij niet vergoeden onder bepaalde voorwaarden aftrekken in uw belastingaangifte. Dat geldt niet voor het eigen risico, maar wel voor bijvoorbeeld kosten van een tandarts- of fysiotherapiebehandeling. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

We bieden u vrije zorgkeuze 

Onze zorgverzekering is in 2024 een combinatiepolis. Met een combinatiepolis bent u vrij in de keuze van een zorgverlener. Om de zorg voor verzekerden goed en betaalbaar te houden en daarnaast de keuzevrijheid van onze verzekerden te garanderen, maken wij met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over de kwaliteit en prijs van de zorg die zij u geven.
Stad Holland heeft met bijna alle zorgverleners een overeenkomst maar in ieder geval met alle ziekenhuizen en grote instellingen. Als een ziekenhuis of instelling aangeeft nog met ons in onderhandeling te zijn, dan krijgt u uw zorg toch volledig vergoed.

In het enkele geval dat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, vergoeden wij deze rekening voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverleners in de wijkverpleging en GGZ, dan geldt er een vergoeding van maximaal 75% van het NZa Tarief.  Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorgverleners.

Hoe onze premie is opgebouwd

De premie voor 2024 bedraagt € 1.863,- per jaar (€ 155,25 per maand). Onze premie is voor iedereen gelijk, u betaalt dus niet voor de korting van anderen. Wilt u voor een langere periode vooruit betalen, dan krijgt u korting. Kiest u daarnaast voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplicht eigen risico van € 375,- (hetzelfde als in 2023), dan betaalt u ook minder premie per maand.

Wilt u meer weten over de opbouw van onze premie? Bekijk dan de uitgebreide toelichting. Of lees meer over de premiekorting.

Veelgestelde vragen

Alle mensen die rechtmatig in Nederland wonen of die in Nederland belastingplichtig zijn, zijn wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten. Uitzondering hierop zijn gemoedsbezwaarden en militairen in actieve dienst.

De basisverzekering wordt voor bijna de helft betaald uit de vaste premie. De verzekerde betaalt die vaste (nominale) premie aan de zorgverzekeraar. De overheid betaalt de premie van kinderen tot 18 jaar; ouders betalen hier niets voor. Daarnaast betalen verzekerden een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de bijdrage. Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage. Meer informatie over deze bijdrage vindt u op de website van de Belastingdienst.

Het eigen risico is van toepassing op de vergoedingen uit de basisverzekering.
Hieronder vallen onder meer:

 • behandeling en verblijf in het ziekenhuis
 • medisch specialistische hulp
 • geneesmiddelen
 • tandprothetische zorg
 • fysiotherapie en oefentherapie voor chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling)
 • hulpmiddelen
 • medisch noodzakelijke geneeskundige hulp in het buitenland (hieronder valt ook een bezoek aan een huisarts in het buitenland)
 • (zieken)vervoer
 • logopedie
 • ergotherapie
 • geestelijke gezondheidszorg

 Meer informatie over het eigen risico kunt u hier vinden.

Naar boven