Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Huisartsenzorg


De huisarts is het eerste aanspreekpunt in de zorg als u gezondheidsproblemen heeft. Huisartsen handelen ongeveer 90% van de klachten of problemen zelf af. Als het nodig is verwijzen zij door naar een medisch specialist of een andere zorgverlener.

Overdag kunt u bij uw eigen huisarts (of diens waarnemer) terecht met gezondheidsproblemen of vragen. Mocht u buiten de reguliere werktijden van uw huisarts nodig hebben, kunt u bellen met de centrale huisartsenpost in uw regio.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico. Zorg waarvoor uw huisarts u heeft doorverwezen, bijvoorbeeld bloedprikken, doorverwijzing naar het ziekenhuis en röntgenfoto’s, telt wel mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft vergoeden wij tot het wettelijk maximumtarief.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Heeft de huisarts u voor bloedprikken doorverwezen naar een laboratorium of medisch centrum? De kosten hiervoor worden voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering.

Let op! Deze kosten tellen wel mee voor uw eigen risico.

De griepprik wordt alleen gratis verstrekt wanneer u tot een risicogroep behoort; in dat geval krijgt u een oproep.

De rijksoverheid voert preventief onderzoeken uit onder de Nederlandse bevolking om vroegtijdig ziekten opsporen zoals onder andere baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. U ontvangt hiervoor automatisch een uitnodiging. De kosten hiervoor worden 100% vergoed door de rijksoverheid.

Mocht u tot een risicogroep behoren dan is een (anonieme) soa-test via de GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) gratis, in de overige gevallen komt bij de GGD en de huisarts de test voor eigen rekening.

Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld dat elke huisarts ieder kwartaal een inschrijftarief mag declareren voor de patiënten die bij hem/haar staan ingeschreven. Hiermee wordt een groot deel van de praktijk- en personeelskosten van de huisarts vergoed.

Zelf regelen

Wanneer u van huisarts verandert hoeft u dit niet aan ons door te geven. Zorg er wel voor dat u wordt uitgeschreven bij uw vorige huisarts.

U heeft geen verwijzing of toestemming nodig.

De zorgverlener declareert de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U hoeft verder niets te doen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven