Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Eerstelijnsverblijf


Bij eerstelijnsverblijf heeft iemand zorg van een huisarts nodig, maar die zorg kan niet thuis worden gegeven. Een kortdurende opname kan dan geregeld worden. Eventueel met extra verpleging, verzorging of paramedische zorg. De inschatting is dat er op korte termijn herstel te verwachten is met terugkeer naar de eigen omgeving. Onder eerstelijnsverblijf valt ook het verblijf voor patiënten die in de terminale levensfase opgenomen moeten worden, omdat de palliatief terminale zorg thuis niet meer afdoende kan worden gerealiseerd.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Er kan sprake zijn van een eventuele eigen bijdrage. De desbetreffende zorginstelling kan u hierover informeren.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden per prestatie maximaal 100% van het NZa-tarief.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Voor de vergoeding van Eerstelijnsverblijf moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zorg wordt ingezet na verwijzing van de huisarts (verblijf vanuit de thuissituatie) of van de transferverpleegkundige (verblijf vanuit het ziekenhuis);
  • De verwachting is dat u na het herstel weer terug naar huis kan, tenzij er sprake is van een terminale fase;
  • U verblijft niet in een WLZ-(Wet Langdurige Zorg) instelling, zoals een verpleeghuis;
  • U heeft geen WLZ-indicatie met een hoog zorgprofiel;
  • De zorg duurt niet langer dan drie maanden. Als dit wel het geval is, moet er toestemming bij ons worden aangevraagd.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of van de transferverpleegkundige.

Er is toestemming van Stad Holland nodig als het verblijf langer dan drie maanden gaat duurt. De toestemming moet aangevraagd worden voordat de periode van drie maanden is verlopen. Wij hebben een schriftelijke aanvraag nodig van uw behandelaar.

Ook bij een niet gecontracteerde zorgverlener moet er van te voren toestemming gevraagd worden door uw behandelaar.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven