Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Geneesmiddelen apotheek


Bij Stad Holland heeft u vrije keuze van apotheek. U kunt naar een apotheek bij u in de buurt voor uw geneesmiddelen. Bij de apotheek kunt u op doktersrecept de benodigde geneesmiddelen halen. De apotheker kan u meer vertellen over de werking en dosering van het voorgeschreven middel. Stad Holland vraagt aan apothekers om waar mogelijk merkloze geneesmiddelen aan u mee te geven, om de kosten in de gezondheidszorg te beperken. Merkloze geneesmiddelen hebben dezelfde werkzame stof en dezelfde kwaliteit als een merkgeneesmiddel. Een goedkoper geneesmiddel is ook gunstig voor uw eigen risico.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding van de farmaceutische zorg bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

100% vergoeding voor de middelen die geregistreerd zijn in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Ja, voor sommige geneesmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Dit kunt u navragen bij uw apotheek.

Zorgverlener zonder contract

Bij die apotheken met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de apotheek meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de apotheek niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

  • Medicinale cannabis wordt niet meer vergoed uit de basisverzekering op advies van het Zorginstituut Nederland.
  • Vitamine D wordt per 1 januari 2023 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering op advies van Zorginstituut Nederland.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De meeste geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering volgens het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Hierin wordt door de overheid bepaald welke medicijnen en onder welke voorwaarden ze vergoed worden uit de basisverzekering. De overheid bepaalt ook de vergoedingslimiet. Is de prijs van een geneesmiddel hoger dan deze limiet, dan is er sprake van een wettelijke eigen bijdrage. U kunt een indicatie van een eventuele eigen bijdrage vinden op www.medicijnkosten.nl. Stad Holland vergoedt de geneesmiddelen bij gecontracteerde apotheken volgens de gemaakte contractafspraken met de apotheek.

Sommige geneesmiddelen die niet onder de basisverzekering vallen, zoals anticonceptie na 21 jaar, worden onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de aanvullende verzekering tot maximaal de door de overheid bepaalde vergoedingslimiet. Afhankelijk van de prijsvoering die uw apotheek hanteert, kan het zijn dat een gedeelte voor uw eigen rekening komt. Stad Holland maakt hierover geen afspraken met de apotheek.

Gebruikt u een geneesmiddel dat duurder is dan het GVS-limiet (oftewel: de medicijnkosten liggen boven de maximumvergoeding volgens het landelijke geneesmiddelenvergoedingssysteem), dan geldt al jaren een wettelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is vanaf 2019 gemaximeerd op € 250,- per verzekerde per kalenderjaar. Deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt voortaan achteraf door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Vanaf 1-1-2022 is voor nieuwe gebruikers van ADHD medicatie van de Regenboog apotheek vooraf toestemming nodig. Hiermee volgt Stad Holland het landelijk beleid. De toestemming kan worden aangevraagd door de kinderarts of psycholoog.

Wij bepalen niet welk merk medicijn de apotheek moet afleveren. Waar mogelijk geeft de apotheker mee. Als u ervoor kiest een duurder merk van het geneesmiddel te ontvangen, moet u zelf de kosten van dit geneesmiddel voorschieten. U kunt deze nota bij ons indienen. Wij vergoeden dan de kosten vergoed tot aan de door de overheid vastgestelde vergoedingslimiet.

Zelf regelen

U heeft een recept nodig van uw (huis)arts of medisch specialist.

Voor sommige geneesmiddelen is vooraf toestemming nodig. De voorschrijvend huisarts of specialist kan hiervoor een formulier invullen en indienen bij de apotheek ter beoordeling.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven