Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Incontinentie absorptiemateriaal


Bij incontinentie kan de urine of ontlasting niet worden opgehouden. Hiervoor is materiaal beschikbaar, om dit te absorberen of op te vangen. Voorbeelden zijn: inlegverbanden die gefixeerd worden met netbroekjes, absorberende incontinentiebroeken en anaaltampons.

Het gaat hierbij om langdurige incontinentie.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Leverancier zonder contract

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien Stad Holland Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die Stad Holland Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij Stad Holland Zorgverzekeraar.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

  • Incontinentiemateriaal als er sprake is van kortdurende incontinentie of van enuresis nocturna (‘nachtplassen’);
  • Incontinentiemateriaal bij niet permanente incontinentie, waarbij wordt aangenomen dat incontinentie vanzelf geneest of waarbij bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining zullen helpen bijvoorbeeld na een operatie of bij zwangerschap;
  • Schoonmaakmiddelen en geurmiddelen;
  • Huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten, voor zover deze niet vallen onder de te verzekeren prestatie farmaceutische zorg;
  • Kleding, met uitzondering van netbroekjes;
  • Plaswekkers voor de behandeling van enuresis nocturna;
  • Beschermende onderleggers, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is hier niet van toepassing.

Kinderen van drie of vier jaar komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er een anatomische afwijking of neurologische aandoening is.

Absorptiemateriaal wordt vergoed als de incontinentie niet vanzelf geneest (door ziekte) en waarbij bekkenbodemspieroefeningen en blaastraining niet zullen helpen. Bij urineverlies vindt vergoeding van absorptiemateriaal plaats als u hier langer dan twee maanden last van heeft. Bij ontlastingsverlies vindt vergoeding plaats als u hier langer dan twee weken last van heeft. Bij een terminale situatie wordt incontinentiemateriaal ook voor korte duur vergoed.

Het incontinentiemateriaal is gebonden aan een gemiddeld maximum aantal, waar de apotheek of leverancier van op de hoogte is.

Het maximum van wegwerpinlegluiers en wegwerpluierbroeken bij incontinentie is 455 stuks per 3 maanden.

Bij een bijzondere zorgvraag: wasbaar incontinentiemateriaal tot maximaal 5 stuks per kalenderjaar.

De hierboven genoemde aantallen zijn indicatief. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer uit de aanvraag van de arts een duidelijke medische noodzaak blijkt.

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH.

Zelf regelen

Bij meerverbruik of een bijzondere zorgvraag is er vooraf toestemming van Stad Holland nodig. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of physician assistant of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige nodig. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we geen aanvraag nodig bij een gecontracteerde leverancier.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven