Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Buitenland (geplande zorg)


Als u in het buitenland behandeld wilt worden voor een bestaande aandoening en er dus sprake is van een geplande behandeling, dient u altijd vooraf toestemming te vragen aan Stad Holland Zorgverzekeraar. Met enkele ziekenhuizen in België, Duitsland en Spanje heeft Stad Holland een contract afgesloten. Hiervoor is geen toestemming vooraf nodig, zolang het zorg betreft die in Nederland onder de basisverzekering valt. Deze vergoeding betreft een geplande behandeling in het buitenland. Als u op vakantie gaat en er is spoedeisende hulp nodig (ongeplande zorg), gelden er andere voorwaarden. Zie: Buitenland (spoedeisend).

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Niet-gecontracteerde zorg

Bij die zorgverleners met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen zult u in de meeste gevallen een rekening van de zorgverlener meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Alleen zorg die in Nederland onder de basisverzekering valt, wordt in het buitenland vergoed.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van Stad Holland. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts in het buitenland nodig, met daarbij een begroting en medisch behandelplan.

Voor behandeling in de gecontracteerde ziekenhuizen in België, Duitsland en Spanje, is geen toestemming vooraf nodig. Voor sommige behandelingen moet het ziekenhuis wel een aanvraag indienen bij Stad Holland. Uw ziekenhuis weet welke behandelingen dit betreft.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. U kunt de rekening via Mijn Stad Holland op dezelfde manier indienden als Nederlandse rekeningen. Tijdens het indienen van buitenlandse rekeningen worden er een aantal extra vragen gesteld.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven