Buitenland (spoedeisend)


Het kan ook u overkomen: u hebt met spoed medische hulp nodig tijdens uw kort verblijf, vakantie of stage. Deze zorg kan niet uitgesteld worden tot terugkeer in Nederland.

Deze vergoeding betreft tijdelijk verblijf in het buitenland (korter dan één jaar). Als u langer in het buitenland verblijft, gaat u voor meer informatie naar: Langdurig verblijf in het buitenland.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% van medisch noodzakelijke zorg, die niet kan wachten tot terugkeer in Nederland.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Niet-medische kosten worden niet vergoed. Voor niet-medische kosten bij calamiteiten en ongevallen, kunt u een reisverzekering afsluiten.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Het betreft spoedeisende hulp die niet uitgesteld kan worden tot terugkeer in Nederland. Als u een vooraf geplande behandeling in het buitenland wilt ondergaan, gelden er andere voorwaarden. Zie: Buitenland (geplande zorg).

De vergoeding binnen Europa geldt voor de landen van Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije.

De behandelaar moet een reguliere arts of medisch specialist zijn.

Deze vergoeding is bedoeld voor kort (werkgerelateerd) verblijf, vakanties en stages in het buitenland.

Zelf regelen

U heeft geen verwijzing of toestemming nodig.

De afwikkeling van de zorgkosten van medisch noodzakelijke zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland, verschilt per bestemming. Voor meer informatie gaat u naar: Afwikkeling zorgkosten bij tijdelijk verblijf in het buitenland. Als u de buitenlandse rekening zelf heeft ontvangen kunt u via Mijn Stad Holland op dezelfde manier indienden als Nederlandse rekeningen. Tijdens het indienen van buitenlandse rekeningen worden er een aantal extra vragen gesteld.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.