Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Zelfstandige behandelcentra


Het betreft specialistische zorg, opname en indien nodig de verpleging en verzorging in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Er moet sprake zijn van een medische noodzaak. Specialistische zorg kan ook plaatsvinden in Ziekenhuizen. Voorbeelden van specialistische zorg zijn:

Als verzekerde van Stad Holland Zorgverzekeraar heeft u de mogelijkheid om een behandeling in het buitenland te ondergaan. Zie de pagina Buitenland (geplande zorg).

Let op: er is geen vergoeding voor shockwave. Alleen als de behandeling onderdeel uitmaakt van een DBC is er wel een vergoeding mogelijk.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.. Bij gecontracteerde klinieken, inclusief de kosten van bij de behandeling behorende zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen tijdens de behandeling.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Bij die zorgverleners met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de zorgverlener meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

De volgende specialistische zorg is (gedeeltelijk) opgenomen:

De volgende specialistische zorg is (gedeeltelijk) opgenomen:

De volgende specialistische zorg is (gedeeltelijk) opgenomen:

De volgende specialistische zorg is (gedeeltelijk) opgenomen:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Op verwijzing van uw behandelend arts kunt u voor een second opinion naar een andere (huis)arts. Uw huisarts mag u doorverwijzen naar een andere huisarts, uw medisch specialist mag u doorverwijzen naar een andere medisch specialist.

Als u meer wilt weten over de duur en bemiddeling van de wachttijd van uw afspraak of -behandeling, dan verwijzen wij u naar de pagina over wachtlijstbemiddeling.

De vergoeding van specialistische zorg vanuit de basisverzekering vindt plaats volgens de Polisvoorwaarden (2022).

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. In het geval van spoedeisende zorg is er geen verwijzing nodig.

Voor een second opinion heeft u een aparte verwijzing nodig. Uw huisarts mag u doorverwijzen naar een andere huisarts, uw medisch specialist mag u doorverwijzen naar een andere medisch specialist.

Voor een aantal behandelingen is het noodzakelijk dat de specialist vooraf toestemming vraagt aan ons. De specialist is hiervan op de hoogte. Hierbij gaat het met name om plastische chirurgie. De vergoeding is afhankelijk van het feit of door Stad Holland een machtiging is afgegeven.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven