Basisverzekering

De basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. U bent hiermee verzekerd voor medisch noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuis- en huisartsenhulp. Iedereen betaalt hiervoor bij ons dezelfde premie: in 2022 €133,- per maand, €1.596,- per jaar (dezelfde premie als in 2021). Wij bieden vrije keuze van zorgverlener, maar alsnog sluit Stad Holland met bijna alle zorgverleners in Nederland contracten.

Vergoeding basisverzekering 2022

Wél vergoed:

 • Ziekenhuishulp
 • Huisarts en medicijnen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Zittend Ziekenvervoer
 • Medische hulp in het buitenland
 • Alle zorg voor kinderen tot 18 jaar

Niet vergoed:

 • Fysiotherapie > 18 jaar
 • Tandartsbehandeling > 18 jaar
 • Anticonceptie vanaf 21 jaar
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Orthodontie (beugel)

Bekijk de volledige lijst met vergoedingen op de website van Zorginstituut Nederland of bekijk onze aanvullende verzekeringen. Wilt u weten wat er precies is gewijzigd in de zorgverzekering in 2022? Ga dan naar de pagina wijzigingen in 2022.

Onze polis biedt vrije zorgkeuze 

Onze zorgverzekering is in 2022 een restitutiepolis. Met een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van een zorgverlener. Om de zorg voor verzekerden goed en betaalbaar te houden en daarnaast de keuzevrijheid van onze verzekerden te garanderen, maken wij met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over de kwaliteit en prijs van de zorg die zij u geven.
Stad Holland heeft met bijna alle zorgverleners een overeenkomst maar in ieder geval met alle ziekenhuizen en grote instellingen. Als een ziekenhuis of instelling aangeeft nog met ons in onderhandeling te zijn, dan krijgt u uw zorg toch volledig vergoed.

In het enkele geval dat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, vergoeden wij deze nota voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorgverleners.

Welkom bij StadHolland Zorgverzekeraar 2021

Wat u moet weten over de premie

De premie voor 2022 bedraagt € 1.596,- per jaar (€ 133,- per maand). Onze premie is voor iedereen gelijk, u betaalt dus niet voor de korting van anderen. Wilt u voor een langere periode vooruit betalen, dan krijgt u korting. Kiest u daarnaast voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplicht eigen risico van € 375,- (hetzelfde als in 2021), dan betaalt u ook minder premie per maand.

Wilt u meer weten over de opbouw van onze premie? Bekijk dan de uitgebreide toelichting. Of lees meer over de premiekorting.

Veelgestelde vragen

Alle mensen die rechtmatig in Nederland wonen of die in Nederland belastingplichtig zijn, zijn wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten. Uitzondering hierop zijn gemoedsbezwaarden en militairen in actieve dienst.

De basisverzekering wordt voor bijna de helft betaald uit de vaste premie. De verzekerde betaalt die vaste (nominale) premie aan de zorgverzekeraar. De overheid betaalt de premie van kinderen tot 18 jaar; ouders betalen hier niets voor. Daarnaast betalen verzekerden een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de bijdrage. Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage. Meer informatie over deze bijdrage vindt u op de website van de Belastingdienst.

Het eigen risico is van toepassing op de vergoedingen uit de basisverzekering.
Hieronder vallen onder meer:

 • behandeling en verblijf in het ziekenhuis
 • medisch specialistische hulp
 • geneesmiddelen
 • tandprothetische zorg
 • fysiotherapie en oefentherapie voor chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling)
 • hulpmiddelen
 • medisch noodzakelijke geneeskundige hulp in het buitenland (hieronder valt ook een bezoek aan een huisarts in het buitenland)
 • (zieken)vervoer
 • logopedie
 • ergotherapie
 • geestelijke gezondheidszorg

 Meer informatie over het eigen risico kunt u hier vinden.

Meer vragen?