Ledenraad

Het hoogste orgaan van Stad Holland Zorgverzekeraar is de Ledenraad. De ledenraad vervult als vertegenwoordiger van de verzekerden en toezichthouder op het beleid van de Raad van Bestuur een belangrijke rol op de algemene gang van zaken binnen Stad Holland.

Taken van de Ledenraad

De Ledenraad is verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben hier dus zelf geen beslissende stem in. Daarnaast keurt de ledenraad het jaarverslag en de jaarrekening goed. Een deel van zijn taken delegeert de ledenraad aan de Raad van Commissarissen. Dit betreft het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken.

De Ledenraad bestaat per 31 december 2021 uit de volgende personen:

 • Dhr. W. Esseboom (voorzitter)
 • Dhr. F. Colijn
 • Dhr. R.B.P. de Haas
 • Dhr. H. Klopman
 • Dhr. W. Koudstaal
 • Mw. A. van Loo
 • Dhr. R. Matheeuwsen
 • Dhr. A.J.C.J. van der Nat
 • Dhr. M.D. Soumokil
 • Mw. A. Waar - de Vaal
 • Dhr. R.J. van Wijnen

Jaarverslag

Bent u benieuwd waar de Ledenraad in 2021 aandacht aan heeft besteed? Lees het in het Jaarverslag 2021. Meer cijfers en getallen vind u terug op de jaarverslagen overzichtspagina.

Nieuws

Verzekerdenraadpleging

Een werkgroep van de ledenraad heeft in 2021 een raadpleging onder verzekerden gedaan. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek?

Lees meer

Denk mee!

Heeft u een idee, opmerking of andere relevante informatie? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar: ledenraad@stadholland.nl.