Verzekerdeninvloed

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet Verzekerdeninvloed Zvw in werking getreden.

De wet is het gevolg van een tweetal moties in de Tweede Kamer waarin de regering is verzocht om de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars te versterken ten behoeve van het evenwicht in het zorgstelsel. Hiervoor is het van belang dat verzekerden de gelegenheid krijgen om hun meningen en wensen kenbaar te maken ten aanzien van het beleid van hun zorgverzekeraar op het gebied van het zorgcontractering en klantcommunicatie.

De uitvoering hiervan is voor een groot deel belegd bij de permanente verzekerdenvertegenwoordiging, de Ledenraad. De Ledenraad heeft hierdoor een drietal extra taken gekregen, namelijk:

  • Het consulteren van de verzekerden door de Ledenraad;
  • Het op basis van deze consultatie adviseren van de Raad van Bestuur over het Zorgcontracteerbeleid en klantcommunicatie beleid; en
  • Het informeren van de verzekerden over het bestaan en functioneren van hun verzekerdenvertegenwoordiging en wat de Raad van Bestuur heeft gedaan met de suggesties van de Ledenraad.