Premiekorting

Vrijwillig eigen risico 

Wanneer u in 2021 kiest voor het verhogen van uw eigen risico, moet u meer kosten zelf betalen als u medische hulp nodig heeft. In ruil daarvoor bieden wij u korting op de premie.

Vrijwillig eigen risico per jaar Korting per jaar  Korting per maand
€ 100 € 42  € 3,50
€ 200 € 84 € 7
€ 300 € 126 € 10,50
€ 400 € 168 € 14
€ 500 € 234  € 19,50 

Betaaltermijnkorting

Verzekerden moeten de premie voor de basisverzekering (en ook voor de aanvullende verzekering) maandelijks bij vooruitbetaling voldoen. Wilt u een langere periode vooruit betalen, dan bespaart ons dat administratiekosten. In ruil hiervoor krijgt u een korting op de premie.  

Betaaltermijn Korting
Kwartaalbetaling 0,25%
Halfjaarbetaling 0,5%
Jaarbetaling 1%
Waarschuwing:
Let op!

Het vrijwillig eigen risico komt bovenop het wettelijk verplichte eigen risico in 2021 van € 375,- per jaar (hetzelfde als in 2020). Het totale eigen risico kan dus maximaal € 875,- zijn.