Hoortoestel


Een hoortoestel/gehoorapparaat is een hulpmiddel om het gehoor te verbeteren. Het gaat hierbij om een gehoorverlies aan het oor van minimaal 35dB.

De bijbehorende hulpmiddelen zijn:

 • maskeerder tegen oorsuizen;
 • gehoorlepels;
 • gehoorslangen;
 • oorstukjes;
 • ringleiding.

Er gelden andere voorwaarden voor het BAHA hoortoestel met softband (voor kinderen).

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Tot 18 jaar:

100% vergoeding.

Vanaf 18 jaar:

75% vergoeding

Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee Stad Holland geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Ja, er geldt een wettelijke van 25% van de totale kosten van het hoortoestel of tinnitusmaskeerder voor verzekerden die 18 jaar of ouder zijn.

Stad Holland sluit met zo veel mogelijk hulpmiddelen leveranciers een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Bij die leveranciers met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de leverancier meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de leverancier niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van dit hulpmiddel is 5 jaar.

Deels implanteerbare hoortoestellen vallen niet onder deze vergoeding, maar zijn onderdeel van het ziekenhuisbudget. De specialist declareert deze kosten als onderdeel van de totale behandeling.

Als u vrijwillig kiest om bij te betalen voor een (niet geclassificeerd) hoortoestel dan moet het ingevulde bijbetalingsformulier worden toegevoegd aan de aanvraag.

Het bepalen van de audiologische zorgvraag vindt plaats aan de hand van het meest recente Protocol Hoorzorg. De aanvraag dient alle documenten volgens het meest recente Protocol Hoorzorg, inclusief de motivatie van de audicien, te bevatten.

Bij een aanvraag mag een audiogram niet ouder zijn dan 12 maanden.

Bij reparatie na de minimale gebruikstermijn kan worden volstaan met een gespecificeerde offerte van de leverancier.

Zelf regelen

In de meeste gevallen moet een hoortoestel vooraf bij Stad Holland worden aangevraagd. De leverancier is op de hoogte van de contractvoorwaarden en weet dan ook hoe en wanneer een aanvraag ingediend moet worden. De leverancier is verplicht hiervoor een zorgdossier te starten. Wij hebben een schriftelijk aanvraag nodig.

Bent u jonger dan 18 jaar:

 • Verwijzing vanuit audiologisch centrum door middel van een audiogram;
 • AVL; (indien van toepassing);
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.

Bent u tussen de 18 en 67 jaar:

 • Verwijzing vanuit een KNO-arts of via een zorgverlener van een audiologisch centrum door middel van een audiogram;
 • AVL (indien van toepassing);
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.

Bent u ouder dan 67 jaar:

 • Verwijzing vanuit een triage audicien door middel van een audiogram;
 • AVL;
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.