Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Hoortoestel


Een hoortoestel/gehoorapparaat is een hulpmiddel om het gehoor te verbeteren. Het gaat hierbij om een gehoorverlies aan het oor van minimaal 35dB.

De bijbehorende hulpmiddelen zijn:

 • maskeerder tegen oorsuizen;
 • gehoorlepels;
 • gehoorslangen;
 • oorstukjes;
 • ringleiding.

Er gelden andere voorwaarden voor het BAHA hoortoestel met softband (voor kinderen).

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Tot 18 jaar:

100% vergoeding.

Vanaf 18 jaar:

75% vergoeding

Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Ja, er geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25% van de totale kosten van het hoortoestel of tinnitusmaskeerder voor verzekerden die 18 jaar of ouder zijn.

Leverancier zonder contract

Bij die hulpmiddelen leveranciers met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de leverancier meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de leverancier niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Als u vrijwillig kiest om bij te betalen voor een (niet geclassificeerd) hoortoestel dan moet het ingevulde bijbetalingsformulier worden toegevoegd aan de aanvraag.

De van dit hulpmiddel is 5 jaar.

Het bepalen van de audiologische zorgvraag vindt plaats aan de hand van het meest recente Protocol Hoorzorg. De aanvraag dient alle documenten volgens het meest recente Protocol Hoorzorg, inclusief de motivatie van de audicien, te bevatten.

Deels implanteerbare hoortoestellen vallen niet onder deze vergoeding, maar zijn onderdeel van het ziekenhuisbudget. De specialist declareert deze kosten als onderdeel van de totale behandeling.

Bij een aanvraag mag een audiogram niet ouder zijn dan 12 maanden.

Hulpmiddelen moeten worden geleverd door gediplomeerd stAr SEMH audicien of Kwaliteitsgeregistreerde Triage audicien.

Bij reparatie na de minimale gebruikstermijn kan worden volstaan met een gespecificeerde offerte van de leverancier.

Zelf regelen

In de meeste gevallen moet een hoortoestel vooraf bij Stad Holland worden aangevraagd. De leverancier is op de hoogte van de contractvoorwaarden en weet dan ook hoe en wanneer een aanvraag ingediend moet worden. De leverancier is verplicht hiervoor een zorgdossier te starten. Wij hebben een schriftelijk aanvraag nodig.

Bent u jonger dan 18 jaar:

 • Verwijzing vanuit audiologisch centrum door middel van een audiogram;
 • AVL; (indien van toepassing);
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.

Bent u tussen de 18 en 67 jaar:

 • Verwijzing vanuit een KNO-arts of via een zorgverlener van een audiologisch centrum door middel van een audiogram;
 • AVL (indien van toepassing);
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.

Bent u ouder dan 67 jaar:

 • Verwijzing vanuit een triage audicien door middel van een audiogram;
 • AVL;
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we dezelfde verwijzing nodig als bij de eerste aanvraag.

 • Verwijzing vanuit audiologisch centrum door middel van een audiogram;
 • AVL (indien van toepassing);
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.

Bent u tussen de 18 en 67 jaar:

 • Verwijzing vanuit een triage audicien door middel van een audiogram;
 • AVL (indien van toepassing);
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.

Bent u ouder dan 67 jaar:

 • Verwijzing vanuit een triage audicien door middel van een audiogram;
 • AVL (indien van toepassing);
 • Tevredenheidsverklaring;
 • Offerte.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven