Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

ADL-hond


Een hulphond (of ADL-hond) helpt mensen met een lichamelijke handicap. Zo kan een hulphond deuren, laden en kasten openen. Ook kan de hond helpen bij het uittrekken van kleding, raapt hij dingen op en geeft hij dingen aan.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

€ 320,- tegemoetkoming per kwartaal voor de verzorging van de hond.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. Het gaat hierbij om de € 320,- tegemoetkoming per kwartaal.

Leverancier zonder contract

Bij die hulpmiddelen leveranciers met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de leverancier meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de leverancier niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is afhankelijk van de conditie van de hond.

U krijgt de hond ‘te leen’ van het opleidingsinstituut van de hond. De verplichtingen die hieraan verbonden zijn, staan in de bruikleenovereenkomst van het opleidingsinstituut.

De hond levert een substantiële bijdrage aan noodzakelijke hulp bij een mobiliteitsprobleem of bij dagelijkse levensverrichtingen van een verzekerde die door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen dat hij hierop is aangewezen. Deze moet bijdragen aan de vergroting van de zelfstandigheid en een vermindering van de geïndiceerde zorg. Hierbij gaat het om algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen.

De hondenschool is geaccrediteerd lid van de International Federation en/of Guide Dog Schools for the Blind en werkt volgens de richtlijnen van deze organisatie(s).

Zelf regelen

Als er problemen zijn met uw ADL-hond, neem dan contact op met het instituut.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van Stad Holland. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist nodig en een toelichting van een ergotherapeut, met een offerte van de leverancier. Het opleidingsinstituut voor hulphonden of een daartoe gespecialiseerd indicatiecentrum stelt de praktische indicatie (kan de verzekerde met de hond omgaan enz.).

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een offerte en toelichting van de leverancier nodig.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven