Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Voorlees- en opnameapparatuur


Een voorleesapparaat scant teksten en zet deze om in spraak. Denk aan de krant, medicijnbijsluiters en de radiogids. Voorbeelden zijn:

  • Daisyspelers;
  • Memorecorders;
  • Daisy programma’s;
  • Voorleesapparatuur voor gedrukte tekst en voor TV ondertiteling;
  • Spraaksoftware voor mobiele telefoons;
  • Webbox;
  • Brailleleesregel.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Bij die hulpmiddelen leveranciers met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de leverancier meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de leverancier niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

Hulpmiddelen die bedoeld zijn voor het gebruik op de werkplek of in het onderwijs komen niet voor vergoeding in aanmerking. U kunt dan een aanvraag indienen bij het UWV.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van dit hulpmiddel is 5 jaar.

De leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat .

Deze hulpmiddelen omvatten daisyspelers of daisyprogrammatuur en hulpmiddelen die mensen met een visuele beperking gebruiken voor hun communicatie en informatievoorziening. Van belang is dat deze hulpmiddelen compenseren bij beperkingen in het lezen en/of schrijven van teksten en gebruik van telecommunicatieapparatuur, waarbij een relatie bestaat tussen het specifieke hulpmiddel en de visuele stoornis. Indien een daisyspeler of daisyprogrammatuur wordt aangevraagd in verband met dyslexie is tevens een dyslexieverklaring vereist en een verklaring van uitbehandeling door een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van Stad Holland. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw huisarts of medisch specialist nodig, met een offerte van de leverancier. Als u voorleesapparatuur nodig heeft in verband met dyslexie, dan moet u ook een verklaring van uitbehandeling voor dyslexie toevoegen, afgegeven door een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist.

Als uw situatie bekend bij ons is kan een voorschrijvend behandelaar (BIG geregistreerd) een aanvraag sturen met daarin een duidelijke omschrijving van de medische noodzaak voor het aangevraagde hulpmiddel samen met de aanvraag van de leverancier.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een offerte en toelichting van de leverancier nodig.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven