Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Worden de kosten van medisch noodzakelijke zorg in het buitenland vergoed?

De kosten van medisch noodzakelijke zorg die in Nederland onder de basisverzekering vallen, krijgt u compleet vergoed vanuit de basisverzekering. Onder medisch noodzakelijke zorg wordt verstaan: zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland. De kosten van deze zorg tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Vanuit de aanvullende verzekering komen de volgende kosten voor vergoeding in aanmerking:

  • Spoedeisende tandheelkundige hulp (zoals een extractie, wortelkanaalbehandeling, reparatie, prothese en/of noodrestauratie). Let op: definitieve kronen en/of bruggen en geheel nieuwe protheses worden niet vergoed.
  • Medisch hulpverlening door SOS International.
  • Kosten van vervoer van het stoffelijke overschot van een verzekerde.
  • Kosten van bemiddeling bij overmaken van benodigd geld voor medische behandelingen.
  • Kosten van het organiseren en het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen.
  • Kosten van overbrengen van berichten door SOS International.

De dekking van de Compact AV en Standaard AV is beperkt tot de kosten die gemaakt worden tijdens vakantie binnen Europa; de Jongeren AV, Uitgebreide AV en Extra Uitgebreide AV bieden dekking voor verblijf tijdens vakantie binnen en buiten Europa.

Bij het reizen naar het buitenland is een goede voorbereiding belangrijk. Op de pagina 'Ga voorbereid op reis' leest u hoe u dat doet.

Is uw vraag niet beantwoord?

Naar boven