Onverwachte zorg in het buitenland

Het kan ook u overkomen: u hebt met spoed medische hulp nodig tijdens uw vakantie of stage. Deze zorg kan niet uitgesteld worden tot terugkeer in Nederland. Het gaat op deze pagina om een kort verblijf in het buitenland.

Wat is een kort verblijf?

We spreken over een kort verblijf wanneer u korter dan één jaar in het buitenland verblijft. Dan gaat het bijvoorbeeld om een vakantie in het buitenland. Verblijft u langer dan één jaar in het buitenland of gaat u korte of langere tijd in het buitenland werken of studeren, dan gelden er andere regels.

Spoedeisende hulp in het buitenland
Lees hier alle informatie over de vergoeding van spoedeisende hulp in het buitenland

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Stad Holland Zorgverzekeraar kan vanuit de basisverzekering vergoeding van zorgkosten geven.

Medisch noodzakelijke zorg; uw dekking bij tijdelijk verblijf in het buitenland

Onder medisch noodzakelijke zorg wordt verstaan: zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland. In de praktijk betreft dit over het algemeen spoedeisende medische zorg tijdens een vakantie. De kosten van medisch noodzakelijke zorg die in Nederland onder de basisverzekering vallen, krijgt u van Stad Holland Zorgverzekeraar volledig vergoed. Lees hieronder meer over de afwikkeling van de kosten.

Medisch niet direct noodzakelijke zorg

Onder medisch niet direct noodzakelijke zorg wordt verstaan: zorg die redelijkerwijs kan worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland of zorg waarvoor u juist naar het buitenland gaat. Het betreft hier dus meestal een reeds in Nederland bestaande aandoening. U krijgt van Stad Holland Zorgverzekeraar maximaal het Nederlandse wettelijke of marktconforme tarief voor de zorg van de betreffende aandoening vergoed, indien deze in Nederland onder de basisverzekering valt. Dit houdt in dat u minder vergoed kan krijgen dan de kosten die gemaakt zijn in het buitenland. U dient bij een opname of verblijf in een ziekenhuis of privékliniek vooraf toestemming te vragen bij Stad Holland Zorgverzekeraar. Voor poliklinische consulten heeft u geen toestemming nodig. Het is wel aan te bevelen van tevoren nadere informatie in te winnen bij Stad Holland wegens een mogelijke eigen bijdrage.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Wanneer u tijdelijk in het buitenland verblijft, is een aanvullende verzekering aan te bevelen. Heeft u bij Stad Holland Zorgverzekeraar een aanvullende verzekering afgesloten, dan kunnen bepaalde zorgkosten die u tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland heeft gemaakt, vanuit deze verzekering vergoed worden (daarnaast is een reisverzekering aan te bevelen).

Hieronder vindt u een opsomming van de kosten waarop u als aanvullend verzekerde recht heeft bij ongeval of ziekte in het buitenland.

  • Medisch noodzakelijke tandheelkundige hulp (zoals een extractie, wortelkanaalbehandeling, prothese en/of noodrestauratie. NB definitieve kronen en/of bruggen danwel geheel nieuwe protheses worden niet vergoed.
  • Kosten van vervoer van het stoffelijk overschot van een verzekerde
  • Kosten van het organiseren van het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen.
  • Kosten in verband met het overbrengen van berichten door SOS International
  • Hulpverlening door SOS International
  • Telecommunicatiekosten gemaakt om contact op te nemen met SOS International.
 
 
 

terug naar 'Zorg in het buitenland'