Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Hoe zit het met de vergoeding van medicijnen voor ADHD?

De medicijnen voor ADHD kunnen verdeeld worden in normale tabletten (Ritalin®) en tabletten met een verlengde afgifte (met een werking van twaalf uur, zoals; Concerta ®). Daarnaast zijn er capsules met een gereguleerde afgifte/verlengde werking (met een werking van acht uur, zoals; Strattera® en Medikinet CR®).

Tussen deze medicijnen bestaan er verschillen in de vergoeding. In het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zijn al deze middelen door de minister van VWS onder één cluster gebracht omdat er tot nu toe geen verschil in werkzaamheid en bijwerkingen wetenschappelijk is aangetoond.

Dit betekent in de praktijk dat maximaal de prijs van het goedkoopste middel uit dit cluster (het merkloze geneesmiddel methylfenidaat in dit geval) vergoed wordt vanuit de Basisverzekering. Van deze prijs is de vergoedingslimiet afgeleid. Dit betekent dus dat methylfenidaat 100% vanuit de basisverzekering wordt vergoed, en dat voor de andere middelen een eigen bijdrage moet worden betaald, namelijk het verschil tussen de daadwerkelijke prijs en de vergoedingslimiet.

Let op:

  • Voor methylfenidaat retard geldt wel een eigen bijdrage.
  • De kosten van ADHD medicijnen tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Is uw vraag niet beantwoord?

Naar boven