Hoe worden de kosten van medisch noodzakelijke zorg in het buitenland afgewikkeld?

De Nederlandse overheid heeft met een groot aantal landen een verdrag gesloten waarmee de kosten van de zorg tijdens het tijdelijke verblijf in het buitenland direct aan de zorgverlener betaald kunnen worden. Deze regels gelden voor iedereen met een basisverzekering.

In de landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Australië heeft u met de European Health Insurance Card (EHIC of Europese zorgpas) recht op medisch noodzakelijke zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC dekt niet de kosten van een medische behandeling als deze het doel van de reis is.

Voor een aantal landen volstaat de EHIC niet, maar is een speciaal formulier van toepassing. Het 111-formulier kan worden aangevraagd voor een tijdelijk verblijf in de volgende landen: Turkije, Marokko, Tunesië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië en Servië-Montenegro.

Voor de overige landen geldt dat u de kosten moet voorschieten. Na terugkeer in Nederland kunt u dan de nota`s bij ons indienen.

Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u ook gebruik maken van de diensten van SOS International. Voor alle landen binnen Europa (AV-Standaard) en buiten Europa (overige aanvullende verzekeringen) geldt dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de professionele medische hulpverlening van de alarmcentrale SOS International.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina over reizen in het buitenland.

Is uw vraag niet beantwoord?