Stad Holland gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Zuurstof en zuurstofapparatuur


Zuurstoftherapie wordt gebruikt bij mensen die lijden aan onder andere COPD (zoals chronische bronchitis en emfyseem), longkanker, onvoldoende hartwerking (hartfalen), cystische fibrose, astma en beroepsziekten die de longen aantasten. Zuurstoftherapie kan ook worden gebruikt bij specifieke vormen van hoofdpijnklachten (clusterhoofdpijn).

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico. De stroomkosten tellen wel mee voor het eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Bij die hulpmiddelen leveranciers met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de leverancier meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de leverancier niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

  • Zuurstof voor gedurende een vliegreis;
  • Een tweede zuurstofvoorziening;
  • Een saturatiemeter.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen relevant en geldig ISO certificaat.

De verzekerde kan contact opnemen met de leverancier voor een voorziening tijdens vakantie in Nederland of buitenland. In geval van levering van zuurstof in het buitenland wordt maximaal het in Nederland geldende marktconforme tarief vergoed. Indien de kosten hoger zijn dan het marktconforme Nederlandse tarief dan moet de verzekerde zelf het verschil bijbetalen. De kosten van zuurstof gedurende de vliegreis komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Mensen met een zuurstofconcentrator ontvangen automatisch een maandelijkse vergoeding voor de stroomkosten uitbetaald. Bij opname in een ziekenhuis of instelling moet u dit melden zodat de stroomkosten vergoeding tijdelijk kan worden gestopt. De maximale vergoeding van stroomkosten bij thuisgebruik van zuurstofapparatuur bedraagt (€ 1,16 per dag).

Gezien de huidige energiecrisis hebben wij voorlopig besloten om voorlopig een extra toeslag te geven bij deze stroomkosten van zuurstofapparatuur in de thuissituatie. Het dagtarief van € 1,16 per dag wordt aangevuld met een energiecrisis toeslag van € 0,21 per dag. De hoogte van het tarief en de toeslag wordt per kwartaal vastgesteld.

Mocht deze tijdelijke aanvullende vergoeding voor stroomkosten bij het gebruik voor zuurstofapparatuur in de thuissituatie voor u niet toereikend zijn, zoals bij 24 uur medisch noodzakelijk gebruik, dan kunt u een onderbouwd verzoek voor een eventuele extra aanvullende vergoeding bij ons indienen.

Dit verzoek dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Uw polisnummer, naam en geboortedatum.
  • Hoeveel uur per dag de zuurstofapparatuur wordt gebruikt?
  • Het tarief van uw stroomleverancier voor stroom (kopie meesturen).
  • Hoeveel watt uw zuurstofapparaat verbruikt. Hiernaast ontvangen we graag het merk en type van uw apparaat (staat op het typeplaatje op de achterzijde van het zuurstof apparaat).

U kunt uw gemotiveerde verzoek inclusief gevraagde kopieën mailen aan info@stadholland.nl of per post sturen aan: Stad Holland Zorgverzekeraar, Postbus 295, 3100 AG Schiedam

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u geen toestemming nodig van Stad Holland. De huisarts of medisch specialist moet een verwijzing geven naar de leverancier.

Als uw situatie bekend bij ons is kan een voorschrijvend behandelaar (BIG geregistreerd) een aanvraag sturen met daarin een duidelijke omschrijving van de medische noodzaak voor het aangevraagde hulpmiddel samen met de aanvraag van de leverancier.

Voor herhaling van het hulpmiddel moet de (huis)arts of medisch specialist opnieuw verwijzing geven aan de leverancier.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven