Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Wijkverpleging


Er zijn verschillende vormen van wijkverpleging. Deze worden uitgelegd in het overzicht van wijkverpleging

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden per prestatie maximaal 100% van het NZa-tarief.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Of u behoefte heeft aan wijkverpleging en zo ja welk type, hoeveel en voor hoe lang, wordt bepaald door de verpleegkundige van uw thuiszorgorganisatie. Hij/zij vult hiervoor een zorgplan in (ook wel indicatie genoemd). De verpleegkundige moet over deskundigheidsniveau 5 beschikken om een indicatie te mogen stellen. U moet met dit zorgplan akkoord gaan en dit ondertekenen. Uw thuiszorgorganisatie kan u hierover meer informatie geven.

De zorg wordt geleverd door een verpleegkundig specialist (HBO master), een verpleegkundige (HBO-bachelor), een verpleegkundige niveau 4 of een verzorgende individuele gezondheidszorg niveau 3.

Wanneer u er bewust voor kiest géén gebruik te maken van zorgaanbieders die door ons zijn gecontracteerd, dan kunt u voor langdurige of intensieve verpleging thuis een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen. Een pgb kan niet worden ingezet voor MSVT, tenzij MSVT wordt geleverd in het kader van intensieve kindzorg. Voor meer informatie gaat u naar de pagina Wijkverpleging pgb.

Zelf regelen

Verwijzing en toestemming per wijkverplegingsvorm
Betreft Verwijzing nodig? Vooraf toestemming aanvragen bij Stad Holland?
Persoonlijke verzorging bij u thuis (PV) Er is geen verwijzing nodig, maar wel een zorgplan van de zorgverlener. Nee
Verpleging bij u thuis (VP) Zie PV, tenzij onder verantwoordelijkheid van medisch specialist. Dan is een verwijzing van de specialist nodig. Nee
Zorg aan kinderen met een medische zorgvraag Ja, van kinderarts Nee
Palliatief-terminale zorg (PTZ) Ja, van behandelend arts Nee
Verblijf intensieve kindzorg Ja, van kinderarts Ja, bij niet-gecontracteerde zorg
Verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg Ja, van kinderarts Ja, bij niet-gecontracteerde zorg

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven