Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Transgenderzorg


Transgender personen voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken die ze bij hun geboorte hebben meegekregen. De officiële benaming is: genderdysforie. Behandelingen in verband met transgenderzorg worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Transgenderzorg algemeen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg voor:

 • inwendige geslachtsveranderende operaties;
 • plastisch-chirurgische correctie van primaire uiterlijke geslachtskenmerken;
 • plastisch-chirurgische correctie van secundaire uiterlijke geslachtskenmerken indien die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken of indien er sprake is van een verminking;
 • psychische ondersteuning bij genderidentiteitsproblematiek als onderdeel van het multidisciplinaire behandelingstraject;
 • aangezichtschirurgie.

Transgender vrouw

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg voor:

 • epilatie (ontharing);
 • foniatrie en logopedie;
 • adamsappelreductie;
 • stemverhogende operatie;
 • borstprothesen bij volledige afwezigheid van borstweefsel.

Transgender man

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg voor:

 • uitwendige penisprothese tijdens de sociale transitie.
Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Wij vergoeden tot het . Wanneer er geen wettelijk tarief geldt, Bij die zorgverleners met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de zorgverlener meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en wij vergoeden dan tot het . Wanneer er geen wettelijk tarief geldt zal de rekening door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Diagnostiek en behandeling moeten worden uitgevoerd conform de internationale richtlijnen voor de behandeling en begeleiding van transseksuelen van de WPATH (voorheen HBIGDA) en door een multidisciplinair samengesteld genderteam in een centrum of erkend netwerk dat gespecialiseerd is op het gebied van geprotocolleerde behandeling van transgender mannen en vrouwen.

De epilatie of laserbehandeling moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde huidtherapeut voor transgenderzorg die is vermeld op de lijst van de NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten).

Wanneer u een deel van de behandeling of operatie in het buitenland wilt, dan moet dit, zoals bij elke buitenlandse ingreep, worden aangevraagd door de behandelend arts met een kostenraming.

Op 21 september 2021 is GGZ-aanbieder Stepwork Transgenderzorg door de rechtbank failliet verklaard. De zorgverzekeraars gaan de curator die is aangesteld ondersteunen, zodat hun verzekerden, die momenteel in zorg zijn bij Stepwork Transgenderzorg, de komende periode geholpen kunnen blijven worden.

Meer informatie.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Het grootste deel is verzekerde zorg en hoeft, als het gaat om gecontracteerde aanbieders, niet van tevoren aangevraagd te worden.

Uitzonderingen die wel aangevraagd moeten worden zijn in ieder geval:

 • plastisch-chirurgische uiterlijke correcties;
 • correctie van secundaire geslachtskenmerken: aangezichtschirurgie, adamsappelreductie en stemverhogende operatie bij man-vrouwtransseksuelen;
 • mamma-reductie/mamma-augmentatie (borstvergroting/verkleining);
 • epilatie/laserontharing bij man-vrouwtransseksuelen.

Bij de aanvraag moet de behandelend specialist of huidtherapeut de gevraagde behandeling beschrijven en motiveren.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven