Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Tand-ongevallendekking


In aanvulling op de rubriek tandheelkunde, vergoeden we de kosten van een noodzakelijke tandheelkundige behandeling als gevolg van een ongeval, voor zover geen vergoeding mogelijk is vanuit de basisverzekering.

Onder een ongeval verstaan we: een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten diens wil, waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is veroorzaakt. Gebeurtenissen waarbij men vooraf kan voorzien dat schade aan het gebit kan ontstaan vallen niet onder deze definitie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het openen van een fles met de tanden, op iets hards bijten zoals noten, het niet dragen van gebitsbescherming bij relevante sporten en schade aan het gebit ten gevolge van een ziekte.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Geen vergoeding.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen.risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Er is geen recht op vergoeding van tandheelkundige kosten:

  • als gevolg van ziekte, flauwvallen of een ziekelijke afwijking;
  • als gevolg van grove schuld of roekeloosheid/opzet;
  • als gevolg van het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen;
  • als gevolg van deelname aan een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging;
  • als gevolg van het eten van etenswaren zoals kersenpitten, steentjes, botjes en andere harde voorwerpen;
  • die zijn ontstaan bij het beoefenen van sport als (neven)beroep;
  • die zijn ontstaan bij het beoefenen van een sport waarbij niet de bij die sport behorende gebruikelijke beschermingsmaatregelen zijn genomen;
  • als gevolg van reeds bestaande tekortkomingen van het gebit zoals o.a. het reeds ontbreken van tanden en kiezen (vóór het ongeval) en achterstallig onderhoud;
  • voor orthodontische behandelingen;
  • als gevolg van een ongeval in het buitenland en/of bij behandeling in het buitenland.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De verzekerde is op het moment van het ongeval en de behandeling aanvullend verzekerd (Standaard AV, Uitgebreide AV of Extra Uitgebreide AV) bij Stad Holland Zorgverzekeraar.

De behandeling moet uitgevoerd worden door een in Nederland gevestigde tandarts of kaakchirurg en moet uiterlijk 1 jaar na het ongeval zijn afgerond. Behalve wanneer onze tandheelkundig adviseur van mening is dat het noodzakelijk is de behandeling uit te stellen, bijvoorbeeld omdat het gebit niet volgroeid is.

Het doel van de behandeling moet zijn het gebit te herstellen in de tandheelkundige staat zoals direct voorafgaand aan het ongeval.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van Stad Holland. Heeft u dit niet dan betaalt u de kosten zelf.

Onze adviserend tandarts beoordeelt of u een vergoeding krijgt en hoe hoog de vergoeding is.

De aanvraag moet samen gaan met een verklaring van huisarts, tandarts, specialist of politie met hierin de datum en toedracht van het ongeval. Daarnaast moet de aanvraag ingeleverd worden met een behandelplan met kostenbegroting (opgesteld door een in Nederland gevestigde tandarts of kaakchirurg) en de beschikbare röntgenfoto's.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven