Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding


Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor mensen die niet op een normale manier kunnen eten en drinken en zorgen ervoor dat u het voedsel op een andere manier binnenkrijgt. Onder deze hulpmiddelen vallen thuis ingebrachte sondes en uitwendige voedingspompen en toebehoren.

Een sonde is een slangetje dat via uw neus of uw huid naar uw maag loopt. Soms wordt het slangetje voorbij de maag in de nuchtere darm geschoven. Een neussonde is meestal voor tijdelijke sondevoeding. Voor langdurige sondevoeding wordt een slang gebruikt die via de buikwand rechtstreeks in de maag wordt ingebracht (een PEG-sonde).

De voedingspomp zorgt voor een rustige stroom van het vloeibare eten naar de maag of het bloed.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. De uitwendige voedingspomp wordt in geleverd. De overige hulpmiddelen worden in geleverd

Leverancier zonder contract

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien Stad Holland Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die Stad Holland Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij Stad Holland Zorgverzekeraar.

Eigen risico

Vergoedingen in eigendom tellen mee voor uw eigen risico. Vergoedingen in bruikleen (de uitwendige voedingspomp) tellen niet mee voor uw eigen risico. Het eigen risico heeft in beide gevallen geen betrekking op kinderen onder de 18 jaar.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Voedings-, genees- en verbandmiddelen vallen niet onder deze vergoeding.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is afhankelijk van het type hulpmiddel. Dit wordt beoordeeld bij de aanvraag.

Het gaat om een uitwendige voedingspomp en uitwendige toebehoren, die benodigd zijn bij de enterale voeding.

Middelen die tijdens ziekenhuisopname worden ingebracht of toegepast, vallen niet onder de hulpmiddelenzorg. Dit geldt ook voor een uitwendige voedingspomp en uitwendige toebehoren, die benodigd zijn bij de parenterale voeding. Deze kosten vallen onder de kosten van het ziekenhuis.

Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen relevant en geldig ISO certificaat.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van Stad Holland. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw huisarts nodig.

Als uw situatie bekend bij ons is kan een voorschrijvend behandelaar (BIG geregistreerd) een aanvraag sturen met daarin een duidelijke omschrijving van de medische noodzaak voor het aangevraagde hulpmiddel samen met de aanvraag van de leverancier.

Bij herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we geen aanvraag nodig bij een gecontracteerde leverancier.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven