Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Geriatrische revalidatie


Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld voor een beroerte of een botbreuk. Zij hebben meestal meer tijd nodig om te herstellen. Het doel is deze ouderen te helpen terug te keren naar huis.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

 Indien u naar een zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het wettelijk maximumtarief.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Voor de vergoeding van geriatrische revalidatie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zorg wordt binnen een week gegeven na een ziekenhuisopname, tenzij er als gevolg van een acute aandoening sprake is van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid en sprake is van voorgaande medisch specialistische zorg voor deze aandoening;
  • In het ziekenhuis is vastgesteld dat u geriatrische revalidatie nodig heeft;
  • U verbleef vóór de ziekenhuisopname niet in een WLZ (Wet Langdurige Zorg) instelling, zoals een verpleeghuis;
  • De behandeling wordt klinisch (verblijf in de instelling) gestart en heeft eventueel een vervolg in de vorm van deeltijd- of dagbehandeling;
  • De zorg duurt niet langer dan zes maanden. Als dit wel het geval is, moet er toestemming bij ons worden aangevraagd.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw medisch specialist.

Er is vooraf toestemming van Stad Holland nodig als de revalidatiezorg langer dan zes maanden duurt. De toestemming moet aangevraagd worden voordat de periode van zes maanden is verlopen. Wij hebben een schriftelijke aanvraag nodig van uw behandelaar.

Ook bij een niet gecontracteerde zorgverlener moet er van te voren toestemming gevraagd worden door de zorgverlener.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven