Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)


De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw  eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Wij vergoeden tot het . Wanneer u naar een zorgverlener zonder contract gaat, let er dan wel op dat de zorgaanbieder BLCN/ KABIZ geregistreerd moet zijn.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Sporten onder begeleiding en leefstijlstijlprogramma's die niet als erkend zijn opgenomen in het register ‘Loket Gezond Leven’ van het RIVM worden niet vergoed. Behandelingen door een andere diëtist of fysiotherapeut voor dezelfde indicatie, naast het leefstijlinterventie traject, worden ook niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De leefstijlcoach die het programma aanbiedt, staat geregistreerd bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Daarnaast is de leefstijlcoach onderdeel van een multidisciplinair samenwerkingsverband.

Het programma duurt maximaal 24 aaneengesloten maanden, waarvan 12 maanden behandelfase en 12 maanden onderhoudsfase.

  • De aangeboden gecombineerde leefstijlinterventie moet als bewezen effectief en opgenomen zijn in het register ‘Loket Gezond Leven’ van het RIVM en door de erkenningscommissie zijn erkend
  • De zorgaanbieder moet regelmatig zorginhoudelijk afstemmen met en terugkoppelen naar de huisarts. De leefstijlcoach is bekend met de sociale kaart en onderhoudt contact met beweeg- of buurtsportcoaches van de gemeente
  • De interventie bestaat minimaal voor 80% uit ‘face-to-face contacten’ en de groepsbijeenkomsten bestaan maximaal uit 12 personen

Zelf regelen

De huisarts of internist stelt een diagnose aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst door naar een interventie, wanneer gebleken is dat begeleiding vanuit het gemeentelijk domein en reguliere eerstelijnszorg ontoereikend is. De huisarts beoordeelt daarbij of de verzekerde voldoende gemotiveerd is om het complete programma te doorlopen.

De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. U hoeft verder niets te doen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven