Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Fysiotherapie bij etalagebenen - Fysiotherapie


Bij etalagebenen zijn uw bloedvaten vernauwd. Hierdoor stroomt er minder zuurstof door uw been en kunt u pijn ervaren tijdens het lopen. Met fysiotherapie werkt u onder andere aan het verbeteren van uw loopafstand en conditie. Hierdoor kunnen uw klachten verminderen.

Wilt u de hulp van een fysiotherapeut inschakelen? Bekijk dan ons stappenplan.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

37 behandelingen in 12 maanden (eenmalige) fysiotherapie/looptraining bij etalagebenen graad 2 (artikel 2.6 besluit zorgverzekering).

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

We hebben geen contract met orthomanueel therapeuten, omdat de tarieven vrij zijn en het alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed kan worden. Bij die zorgverleners met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een nota van de zorgverlener meekrijgen. Deze nota dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

Wanneer u vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering ontvangt en naar een fysiotherapeut gaat zonder contract dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding.

aanvullende verzekeringen

De aanvullende verzekering kan worden gebruikt voor fysiotherapeutische behandelingen die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed en waarbij sprake is van een indicatie voor fysiotherapie.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

9 behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie, manuele therapie en Cesar en Mensendieck samen.

6 behandelingen per kalenderjaar voor fysio- en manuele therapie samen

12 behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie waarvan:

  • Maximaal 9 behandelingen manuele therapie door een manueel therapeut of musculoskeletale arts (orthomanueel geneeskundige)

27 behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie, waarvan:

  • Maximaal 9 behandelingen manuele therapie door een manueel therapeut
  • Maximaal 9 behandelingen manuele therapie door een musculoskeletale arts (orthomanueel geneeskundige)

36 behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie, waarvan:

  • Maximaal 9 behandelingen manuele therapie door een manueel therapeut
  • Maximaal 9 behandelingen manuele therapie door een musculoskeletale arts (orthomanueel geneeskundige)
Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

Hydrotherapie, vacuümtherapie en begeleid sporten worden niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Er wordt één behandeling fysiotherapie/manuele therapie per behandeldatum vergoed.

Wanneer u naar een fysiotherapeut gaat moet deze ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van Keurmerk Fysiotherapie of bij het Individueel Register Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Dit geldt ook voor kinder-, geriatrie-, lymfoedeem-, manueel-, of bekkenfysiotherapeuten. De musculoskeletaal arts (orthomanueel geneeskundige) moet geregistreerd staan in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).

Vergoedingseisen

Fysiotherapie in het buitenland kan voor vergoeding in aanmerking komen als u een aandoening heeft die is opgenomen op de chronische lijst. Om voor vergoeding in aanmerking te komen vult uw behandelaar het aanvraagformulier in. Daarbij ontvangen we graag een behandelplan inclusief behandeldiagnose en de behandelduur.

In het buitenland worden behandelingen fysiotherapie voor aandoeningen die niet zijn opgenomen op de chronische lijst niet vergoed.

Om vergoeding te krijgen voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering moet de aandoening landelijk zijn opgenomen in de Zorgverzekeringswet (artikel 2.6 besluit zorgverzekering). Alleen een fysiotherapeut kan bepalen of er sprake is van een medische indicatie die vermeld staat op de chronische lijst.

Zelf regelen

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven