Curatieve GGZ


Bij psychische problemen worden personen boven de 18 jaar doorverwezen naar de curatieve GGZ. Het kan gaan om psychologische hulp, waarin het vaststellen van en de behandeling voor lichte tot matig ernstige, niet complexe stoornissen centraal staat (in 2021 bekend als Generalistisch Basis GGZ), of om ernstige, zeer complexe problematiek (in 2021 bekend als Gespecialiseerde GGZ). Soms is er sprake van verblijf in een instelling.

Wilt u de hulp van psycholoog inschakelen en weet u niet precies waar u moet beginnen? Bekijk dan ons stappenplan.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Wanneer u naar een GGZ-zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij een door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding is in lijn met de contracttarieven zoals afgesproken met vergelijkbare zorgaanbieders. Meer informatie vindt u onder het kopje 'Zorgverlener zonder contract'.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Stad Holland sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten.

Bij die zorgaanbieders met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de zorgaanbieder meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgaanbieder niet buitensporig hoog is.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

U kunt altijd naar de zorgverlener van uw keuze, als de zorg wordt geleverd of onder de verantwoordelijkheid valt van een erkende regiebehandelaar. Regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd. Afhankelijk van waar de behandeling plaatsvindt, een vrijgevestigde praktijk of een instelling, en afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag, zijn de volgende zorgaanbieders erkend als regiebehandelaar:

Voor laagcomplexe ggz (voorheen bekend als de generalistische basis-ggz) binnen een vrijgevestigde praktijk:

 • GZ-psycholoog;
 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut.

Voor hoogcomplexe ggz (voorheen bekend als de gespecialiseerde ggz) binnen een vrijgevestigde praktijk:

 • Psychiater;
 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut.

Voor laagcomplexe ggz binnen een instelling:

 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut;
 • GZ-psycholoog;
 • Verpleegkundig specialist GGZ;
 • Specialist ouderengeneeskunde;
 • Klinisch geriater;
 • Verslavingsarts.

Voor hoogcomplexe ggz binnen een instelling:

 • Psychiater;
 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut;
 • GZ-psycholoog;
 • Verpleegkundig specialist GGZ;
 • Specialist ouderengeneeskunde;
 • Klinisch geriater;
 • Verslavingsarts.

Alleen verzekerde zorg geleverd door bovengenoemde zorgaanbieders wordt vergoed. Door het Zorginstituut Nederland (ZiNL)  wordt bepaald wat wordt aangemerkt als niet-verzekerde zorg. Uw zorgaanbieder is verplicht om u vóór de behandeling te informeren of er wel of geen sprake is van verzekerde zorg.

Als u behandeld zult worden in een GGZ-instelling, let er dan op dat het een instelling is die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg in verband met een psychiatrische aandoening mag leveren, met of zonder verblijf. Deze zorginstelling moet zijn toegelaten volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Vanaf 2022 wijzigt de manier waarop de psycholoog, psychiater of GGZ-instelling de zorgkosten in rekening brengt. Zorgaanbieders zijn vanaf dan verplicht de zorg in prestaties uit het zorgprestatiemodel te declareren. We leggen u eenvoudig uit wat dit voor u betekent.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Er is vooraf geen toestemming van Stad Holland nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. Voor klinische opnames (verblijf), behandeling met rTMS, behandeling met ECT of voor een behandeling met Spravato bij een ongecontracteerde zorgverlener, moet wel toestemming worden gevraagd. De zorgaanbieder kan een aanvraag bij ons indienen.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.