Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Continue Glucose Monitoring (CGM)


Met een glucosemeter kunnen diabetespatiënten de bloedsuikerwaarden in hun bloed meten. Een Continue Glucose Monitoring is een manier om continu de bloedsuikerwaarden te meten via een glucosesensor. Alleen vijf groepen patiënten komen in aanmerking voor vergoeding van de Continue Glucose Monitoring (CGM) , zie bijzonderheden.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Vergoedingen in tellen mee voor uw eigen risico. Vergoedingen in tellen niet mee voor uw eigen risico. Het eigen risico heeft in beide gevallen geen betrekking op kinderen onder de 18 jaar.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Bij die hulpmiddelen leveranciers met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de leverancier meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de leverancier niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is afhankelijk van het type hulpmiddel. Dit wordt beoordeeld bij de aanvraag.

De verwijzer vult het landelijke aanvraagformulier Continue Glucose Monitoring volledig in. Op dit formulier zijn de volgende voorwaarden gesteld:

 • De verzekerde tot één van de volgende 5 groepen behoort:
  - Kinderen tot 18 jaar met diabetes type 1*
  - Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c >8% of >64 mmol/mol)**
  - Patiënten met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/ of die ongevoelig zijn om hypoglykemie waar te nemen (‘hypoglycemia unawareness’)
  - Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2)***
  - Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2)

* Kinderen die 18 jaar worden maken met de behandelaar afspraken over de verdere behandeling. Wanneer de behandeldoelen bereikt worden met CGM, en geen doelmatiger behandeling voorhanden is om die doelen te bereiken, kan de patiënt aanspraak blijven maken op CGM. Patiënten moeten zich wel aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden.

** Onder blijvend hoog wordt verstaan 4 achtereenvolgende kwartalen >8% of >64mmol/mol

*** Tijdens de postpartum periode (met een maximum van 6 maanden) kunnen vrouwen blijven beschikken over de sensor die zij tijdens de zwangerschap hebben gebruikt

 • De verzekerde heeft met het diabetes behandelteam een concreet behandeldoel afgesproken en dit is vastgelegd in het patiëntendossier;
 • De verzekerde heeft/gaat een educatie programma doorlopen met als doel het juiste gebruik van de CGM;
 • De verzekerde is in staat te handelen op basis van de verkregen glucosewaarden en kan acteren op trendlijnen;
 • Er is een evaluatiemoment vastgesteld om te bepalen of CGM nog bijdraagt aan het behandeldoel en om de scanfrequentie na te gaan;
 • Er is geen sprake is van het gebruik van een FGM apparaat;

Indien de verzekerde gebruikt maakt van CGM dan wordt er maximaal 200 teststrips per 3 maanden vergoed.

Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen relevant en geldig ISO certificaat.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van Stad Holland. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist nodig, met een offerte van de leverancier. Voor de aanvraag kunt u het Aanvraagformulier Continue Glucose Monitoring gebruiken.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een aanvraag van uw behandelend arts of verpleegkundig specialist, met een offerte van de leverancier nodig.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven