Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Het eigen risico

Iedere volwassene betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Maar niet alle zorgkosten vallen hieronder. Wat het eigen risico precies inhoudt en hoe het werkt leggen we u op deze pagina uit.

Goed om te weten

Het eigen risico:

 • Betaalt u alléén voor zorg uit de basisverzekering
 • Is het deel dat u zelf betaalt voordat wij zorgkosten vergoeden
 • Geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder
 • Geldt per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december)
 • Kan uitgebreid worden met een vrijwillig eigen risico

Wat is het verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico is door de overheid vastgesteld op € 385,- bij Stad Holland hebben wij dit verlaagd naar € 375,-. Waarom en hoe leest u hier. Dit betekent dat alle verzekerden van 18 jaar en ouder bij Stad Holland in 2023 de eerste € 375,- (hetzelfde bedrag als in 2022) aan zorgkosten zelf moeten betalen. Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering en niet op vergoedingen uit uw aanvullende verzekering (AV).

Eigen risico rekening ontvangen

We leggen u uit waarom en wanneer u deze rekening ontvangt.

Het eigen risico

Welke zorg valt onder het eigen risico?

Zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico is alleen van toepassing op zorg die valt onder de basisverzekering:

 • Ziekenhuishulp
 • Voorgeschreven medicijnen door arts
 • Laboratoriumonderzoek via huisarts
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Chronische fysiotherapie > 18 jaar
 • Ziekenvervoer of ambulancevervoer
 • Hulpmiddelen in eigendom

En wat valt niet onder het eigen risico?

U betaalt geen eigen risico voor de volgende zorg:

 • Huisartsenzorg
 • Hulpmiddelen die in bruikleen verstrekt worden
 • Wijkverpleging
 • Ketenzorg 
 • Controles na of ten behoeve van nier- of levertransplantatie bij donor en vervoerskosten van de donor
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Vrijwillig eigen risico

Bovenop het verplichte eigen risico van € 375,- kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico, tot maximaal € 875,-. U kiest er dan vrijwillig voor dat als u medische kosten maakt, u zelf hier een groter deel van betaalt. In ruil hiervoor betaalt u minder premie. Hieronder ziet u de mogelijkheden en de bijbehorende kortingen.

Premiekorting vrijwillig eigen risico 2023
Vrijwillig eigen risico per jaar Totale eigen risico per jaar Korting per maand
€ 0,- € 375,- € 0,-
€ 100,- € 475,- € 3,50
€ 200,- € 575,- € 6,50
€ 300,- € 675,- € 9,50
€ 400,- € 775,- € 12,50
€ 500,- € 875,- € 17,50

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan gaat u ermee akkoord dat wij eventuele eigen risico kosten en de verschuldigde premies automatisch incasseren van de opgegeven bank- of girorekening.

Het verplichte eigen risico gespreid betalen?

De hoogte van het verplichte eigen risico is de laatste jaren fors gestegen. Het gevolg van deze verhoging is dat u een hoge rekening ontvangt wanneer uw zorgkosten onder het eigen risico vallen. Het is mogelijk dat u in één keer € 375,- eigen risico moet terugbetalen. Een onverwachte last die niet voor elk huishouden even makkelijk op te brengen is.

Veel verzekerden vinden het prettiger om die last te spreiden. Stad Holland komt graag aan deze wens tegemoet door het voor u mogelijk te maken te kiezen voor een gespreide betaling van uw verplichte eigen risico. U betaalt dan in 2023 in tien termijnen van € 37,50 uw eigen risico vooruit. Mocht in 2024 blijken dat u in 2023 minder zorgkosten heeft gemaakt dan € 375,-, storten wij het te veel betaalde bedrag terug.

Betalingsregeling eigen risico

Afrekening eigen risico

Informatie over de eindafrekening van de regeling eigen risico.

Verrekenen eigen risico en eigen bijdrage

Zorgverleners declareren hun kosten bijna altijd rechtstreeks bij ons. Vervolgens brengen wij het bedrag dat ten laste komt van uw eigen risico, bij u in rekening. Zorgkosten die u maakt, tellen eerst mee voor het verplichte eigen risico, daarna voor uw eventuele vrijwillige eigen risico. Via MijnStad Holland ziet u de stand van het eigen risico.

Als u uw nota zelf heeft ontvangen en bij ons heeft ingediend dan zullen wij het eigen risico direct met het te vergoeden bedrag verrekenen.

Naast het eigen risico kunnen eigen bijdragen verschuldigd zijn. De overheid heeft wettelijk vastgelegd welke. Zo zijn er eigen bijdragen voor onder andere hoortoestellen en kraamzorg. Deze bedragen worden nooit uit de basisverzekering vergoed. Voor sommige kosten kunt u wel een aanvullende verzekering afsluiten.

Veelgestelde vragen

Dat komt omdat een behandeling in een ziekenhuis verdeeld is in trajecten (DBC’s). De eerste keer dat u voor een behandeling naar het ziekenhuis gaat, wordt een DBC geopend. Vanaf dat moment worden alle kosten voor u bij elkaar opgeteld. Zo’n DBC mag maximaal 120 dagen open staan. Na een operatie mag de DBC nog maximaal 42 dagen openstaan. Na maximaal 120 dagen wordt de DBC gesloten en kan de zorgverlener de zorg declareren.

Duurt de behandeling langer dan deze termijnen? Dan wordt er aansluitend een nieuwe (vervolg-)DBC geopend. De behandeling kan dus meerdere DBC’s bevatten. Dit proces herhaalt zich steeds na maximaal 120 dagen, zolang u onder behandeling bent.

Voor iedere DBC betaalt u apart eigen risico. De overheid heeft vastgesteld hoe de kosten voor zorg in het ziekenhuis in rekening mogen worden gebracht. Als u in een bepaalde periode niet in het ziekenhuis bent geweest, ontvangt u hier natuurlijk geen rekening voor. De openingsdatum van de DBC bepaalt over welk jaar er eigen risico in rekening wordt gebracht. Als de DBC doorloopt naar het volgende jaar, betaalt u toch maar één keer het eigen risico, en wel in het kalenderjaar dat de DBC is geopend.

Het is mogelijk dat u na betaling van uw eigen risico voor een DBC nog eigen risico voor datzelfde jaar overhoudt. Dit openstaande bedrag aan eigen risico kan in rekening worden gebracht voor een vervolg-DBC als die geopend wordt in datzelfde jaar. Het is ook mogelijk dat een vervolg-DBC in een nieuw kalenderjaar wordt geopend. In dat geval wordt het eigen risico voor het nieuwe jaar in rekening gebracht. Uw zorgverlener weet vaak of en wanneer er een vervolg-DBC geopend wordt. Vraag hem/haar wanneer dit gebeurt.

Zorgverleners declareren bij ons de aan u geleverde zorg. Wij handelen deze declaratie af en betalen dit uit aan de zorgverlener. Maandelijks kijken wij of er nog een deel van uw eigen risico openstaat. Indien dit het geval is, brengen wij dit deel bij u in rekening. Op welk moment dit gebeurt, ligt dus vooral aan wanneer wij de nota van de zorgverlener ontvangen. Met name bij ziekenhuizen kan het voorkomen dat een declaratie pas erg laat bij ons binnenkomt: soms zelfs meer dan een jaar later. Dit komt onder meer door het wettelijke systeem van declareren bij ziekenhuizen. Hierin is bepaald dat het ziekenhuis pas kosten in rekening mag brengen nadat uw behandeling volledig afgerond is. Dit kan betekenen dat de rekening pas meer dan een jaar na de start van de behandeling bij ons in rekening wordt gebracht. Hoewel wij proberen met zorgverleners af te spreken dat zij zo snel mogelijk bij ons declareren, hebben wij hier als zorgverzekeraar verder geen invloed op. Indien de rekening ons pas na de jaarwisseling bereikt, kan het zelfs gebeuren dat u inmiddels kosten heeft gemaakt in dit nieuwe jaar en er dus tegelijkertijd voor twee jaren eigen risico bij u in rekening wordt gebracht.

Door het eigen risico ook in 2023 met een symbolisch bedrag van € 10,- te verlagen naar € 375,- wil Stad Holland duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

Wij hebben als zorgverzekeraar de mogelijkheid om een deel van het eigen risico niet te innen bij onze verzekerden wanneer zij naar een zorgaanbieder gaan die wij vooraf hebben aangewezen. Stad Holland wijst hierbij alle zorgaanbieders aan, met uitzondering van de zorgaanbieders zoals genoemd in onderstaande lijst.

 • Stichting Yes We Can Clinics
 • Solutions-Center B.V.
 • Huidkliniek Zuid
 • Spoor 6
 • Stichting De Hezenberg
 • CO-EUR B.V.
 • BigMove Institute
 • Kaakchirurgisch centrum Flevoland (Stichting KC Klinieken)
 • Stichting Viva la Vida
 • Stichting Weal City
 • Stichting GGZ Momentum
 • Opvoedpoli B.V.
 • U-Center B.V.
Naar boven