Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Voetzorg


Door verschillende oorzaken kan er een verhoogd risico op voetulcera ontstaan. Om te voorkomen dat dit ontstaat, is het belangrijk om regelmatig door een deskundige zorgverlener de voeten te laten controleren en bij aanwezigheid van wondjes te laten behandelen. De noodzakelijke behandeling kan worden bepaald door de hoogte van het risico op voetulcera.

Het risico van de voet wordt vastgesteld door de huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. De behandeling van de risicovoet kan uitgevoerd worden door een pedicure met aantekening diabetes of door een podotherapeut, afhankelijk van de ernst van de afwijking. Als er geen of weinig risico is, wordt alleen het jaarlijkse onderzoek vergoed uit de basisverzekering.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding
Vergoeding voor voetzorg bij een gecontracteerde zorgverlener
Risico van de voet Behandeling Vergoeding
Verhoogde risicovoeten met mogelijke wonden Jaarlijkse voetonderzoek 100%
Hoog risicovoeten zonder lokaal verhoogde druk Jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en voetbehandelingen (pedicure) 100%
Hoog risicovoeten met lokaal verhoogde druk Jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en voetbehandelingen (pedicure) 100%
Zeer hoog risicovoeten Jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en voetbehandelingen (pedicure) 100%

Toeslag voor behandeling aan huis: 100% vergoeding

Toeslag voor behandeling in een instelling: 100% vergoeding

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden tot het door Stad Holland vastgestelde tarief.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Pedicure voor diabetespatiënten

75% vergoeding, tot maximaal € 15,- per pedicurebehandeling, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar, wanneer u bent aangewezen op medicatie voor diabetes en voor zover u geen recht heeft op vergoeding uit de basisverzekering.

Pedicure voor diabetespatiënten

Geen aanvullende vergoeding.

Pedicure voor diabetespatiënten

Geen aanvullende vergoeding.

Pedicure voor diabetespatiënten

75% vergoeding, tot maximaal € 15,- per pedicurebehandeling, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar, wanneer u bent aangewezen op medicatie voor diabetes en voor zover u geen recht heeft op vergoeding uit de basisverzekering.

Pedicure voor diabetespatiënten

75% vergoeding, tot maximaal € 15,- per pedicurebehandeling, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar, wanneer u bent aangewezen op medicatie voor diabetes en voor zover u geen recht heeft op vergoeding uit de basisverzekering.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

  • De verwijdering van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van teennagels;
  • Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Zorg bij verhoogde risicovoeten met mogelijke wonden wordt uitgevoerd door de podotherapeut. Wanneer er sprake is van hoog risicovoeten zonder lokaal verhoogde druk, met lokaal verhoogde druk of zeer hoog risicovoeten gaat u eerst naar de podotherapeut, die een persoonlijk behandelplan voor u opstelt. Als u daarna behandeld wordt door een pedicure, dan is er alleen vergoeding als de pedicure een overeenkomst heeft met de podotherapeut.

Deze zorg wordt uitgevoerd door de podotherapeut.
Hoog risicovoeten zonder lokaal verhoogde druk, met lokaal verhoogde druk en zeer hoog risicovoeten. Hierbij moet u eerst naar de podotherapeut, die een persoonlijk behandelplan voor u opstelt. Als u daarna behandeld wordt door een pedicure, dan is er alleen vergoeding als de pedicure een overeenkomst heeft met de podotherapeut.

 

De hulp dient te worden verleend door een medisch pedicure of pedicure met aantekening diabetische voet.

De huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde stelt het risico van de voet vast.

Deze toeslag is enkel bedoeld voor mensen waarvan op basis van medische gronden, zowel fysiek als mentaal, redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij in de praktijk behandeld worden. Deze toeslag is niet bedoeld voor mensen die praktische bezwaren hebben, bijvoorbeeld geen tijd, geen vervoer of vanuit gemak.

Voor de vergoeding van pedicurebehandelingen uit de aanvullende verzekering moet u aangewezen zijn op medicatie voor diabetes.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde.

Er is vooraf geen toestemming van Stad Holland nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Als u alleen recht heeft op vergoeding uit de aanvullende verzekering, dan ontvangt u de rekening zelf. Voor de zorg uit de basisverzekering moeten de gecontracteerde aanbieders rechtstreeks declareren. De niet-gecontracteerde aanbieders mogen niet rechtstreeks declareren, u ontvangt van hen de rekening zelf. Op de rekening moet het risico van de voet, de prestatiecode, de behandelaar en de behandeldatum staan.

De rekening kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven