Rolstoel


Een rolstoel is een vervoermiddel voor mensen die (tijdelijk) slecht of niet kunnen lopen. Bijbehorende hulpmiddelen zijn:

  • drempelhulp
  • gipsbeenlade

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee Stad Holland geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Stad Holland sluit met zo veel mogelijk hulpmiddelen leveranciers een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Bij die leveranciers met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de leverancier meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de leverancier niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Als er sprake is van gebruik voor een tijdelijke of onzekere duur zal het hulpmiddel tot circa 6 maanden worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Hulpmiddelen die permanent nodig zijn, moeten via de gemeente (Wmo-loket) geleverd worden.

Hulpmiddelen die permanent nodig zijn, moeten via de gemeente (WMO-loket) geleverd worden.

De leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat.

Zelf regelen

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Alleen wanneer u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, hebben we een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of physician assistant of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige nodig, met een offerte van de leverancier. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.