Herstellingsoord


In een herstellingsoord/zorghotel kunnen mensen tijdelijk opgenomen worden om uit te rusten, zo nodig met hulp of verzorging. Een herstellingsoord of zorghotel is bedoeld voor herstel na een operatie, revalideren, aansterken, kortdurend herstel of palliatieve zorg.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Geen vergoeding.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over aangesloten zorghotels.

Het herstellingsoord/zorghotel mag geen -instelling zijn. Als u gebruik wilt maken van een ander zorghotel of herstellingsoord, dan is er alleen vergoeding mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg. Voorwaarde is dat het een Wlz-instelling is en u een heeft vanuit het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt hiervoor contact opnemen met het zorgkantoor.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van Stad Holland. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw huisarts nodig.

U ontvangt zelf de rekening van de zorgverlener en dient deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.