Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Dieetpreparaten


Een dieetpreparaat is een voedingsmiddel met een andere samenstelling én een andere vorm dan normale voeding. Een voorbeeld is sondevoeding of drinkvoeding. Het gaat hierbij om polymere, oligomere, monomere en modulaire voedingsmiddelen, zoals sondevoeding of drinkvoeding. Deze voeding vult aan wat u zelf niet kunt eten of drinken om een medische reden.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding voor middelen die geregistreerd zijn als voedingsmiddel.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Bij die apotheken met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een nota van de apotheek meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de apotheek niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Een volwassen verzekerde heeft bij dieetvoeding voor medisch gebruik aanspraak op het volgende:

  • de eerste levering van een smaakpakket voor ten hoogste 14 dagen;
  • vervolgafleveringen voor maximaal 31 dagen;
  • een automatische herhaling van levering voor maximaal 4 weken.

Er is alleen vergoeding mogelijk wanneer u niet uitkomt met aangepaste normale voeding en bijzondere voeding die te koop is in de winkel. Daarbij is medischvastgesteld door een (huis)arts of diëtist dat u een dieetpreparaat nodig heeft. De volgende medische diagnoses vallen onder de aanspraak: 

  • een stofwisselingsstoornis;
  • een voedselallergie met milde klachten;
  • een voedselallergie met ernstige klachten;
  • een resorptiestoornis;
  • een, via een gevalideerd screeningsinstrument, vastgesteld ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop;
  • u bent op een dieetpreparaat aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

Voordat er andere voeding (dieetpreparaat) voorgeschreven wordt, wordt er een test (eliminatie-(her)-introductie test, sensibilisatieonderzoek of provocatietest) uitgevoerd om te kijken of er sprake is van een voedselallergie. Indien na deze test is vastgesteld door de behandelend (huis)arts of diëtist(e) dat er sprake is van een voedselallergie, dan is er pas vergoeding mogelijk van deze voeding. Let op: de voeding wordt dus niet vergoed tijdens deze testperiode.

Bij een milde klachten voedselallergie bij baby’s is er sprake van noodzakelijke medische voeding, waarbij een baby jonger dan twee jaar niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding. Gedurende de ontwikkeling van een baby is men vaker niet alleen aangewezen op deze dieetpreparaten, maar neemt een baby ook ander soort voeding tot zich. Op deze manier wordt er landelijk een standaard tabel gehanteerd die we gebruiken voor de verschillende leeftijden en de gebruikelijke maximale volumes die nodig zijn tot een leeftijd van twee jaar.

 

Leeftijd kind Max. hoeveeldheid per dag
0-12 maanden 1000 ml
12-24 maanden 500 ml

Eventueel kan door de behandeld (huis)arts of diëtiste van de hoeveelheden in de tabel worden afgeweken als hiervoor een medische noodzaak is. Voor een grotere hoeveelheid medische babyvoeding dan in de tabel is weergegeven en/of voor babyvoeding voor kinderen boven de 24 maanden is voorafgaande toestemming van Stad Holland vereist. Uw apotheek of leverancier vraagt dit voor u aan.

Let op: de genoemde hoeveelheden in de tabel gelden niet voor sondevoeding of een van de andere medische diagnoses.

Zelf regelen

U heeft een recept nodig van uw (huis)arts, medisch specialist of diëtist.

De diëtist of medisch specialist vult het landelijk formulier verklaring dieetpreparaten in en schrijft daarnaast het recept uit. Een huisarts hoeft sinds 2016 alleen een recept voor te schrijven. Het recept moet de volgende elementen bevatten: indicatiecode, het af te leveren middel (altijd eerst generiek proberen), gebruik (de dagdosis) en de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt).

Degene die het middel aflevert, controleert of u aan de extra voorwaarden voldoet. Voor voeding die door middel van een infuus in de bloedbaan wordt toegediend, hoeft u vooraf geen aanvraag te doen.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven