Ambulancevervoer


Er zijn twee soorten ambulancevervoer:

  • Spoedvervoer is voor situaties waarin u met spoed naar het ziekenhuis moet.
  • Besteld vervoer is voor situaties waarin u alleen maar liggend vervoerd mag worden. In dat geval bestelt de arts een ambulance.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

U krijgt een vergoeding voor een enkele reis van maximaal 200 kilometer.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Ambulancevervoer wordt alleen vergoed van en naar de volgende bestemmingen:

  • Naar een zorgverlener of een zorginstelling van wie u verzekerde zorg zal ontvangen en waarvan de kosten (gedeeltelijk) onder de zorgverzekering vallen.
  • Naar een zorginstelling waarin u (gedeeltelijk) op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zal verblijven.
  • Vanuit een WLZ-instelling naar een zorgverlener of een instelling waarin u (gedeeltelijk) op grond van de WLZ een onderzoek of een behandeling zal ondergaan.
  • Van eerdergenoemde zorgverleners en instellingen naar uw eigen woning of naar een andere woning, als u in uw woning de verzorging niet kan ontvangen.

De kosten worden alleen vergoed als het gaat om medisch noodzakelijk ambulancevervoer.

Zelf regelen

U heeft alleen toestemming van Stad Holland nodig als u verder reist dan 200 kilometer (enkele reis). Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.