Mondzorg

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de mondzorg.

Contracteerbeleid Mondzorg 2022

Stad Holland voert geen actief inhoudelijk contracteerbeleid voor tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten. Wel kunnen deze zorgverleners elektronisch declareren via VECOZO. Wij streven naar een betalingstermijn van 15 dagen bij maandelijks declareren. Voor elektronische declaraties via derden (factoringmaatschappijen) is de betalingstermijn 30 dagen. De contractering van kaakchirurgen loopt via de inkoop medisch specialistische zorg.


Overeenkomst met Stad Holland


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van mondzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Maximale vergoeding 1 januari 2022 tot 1 januari 2023

Vergoeding tandheelkunde 2022

Maximale vergoeding 1 januari 2021 tot 1 januari 2022

Vergoeding tandheelkunde 2021
Solitair implantaat


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Mondzorg documenten

Mondzorg links