Mondzorg

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de mondzorg.

Contracteerbeleid Mondzorg 2021


Overeenkomst met Stad Holland


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van mondzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Maximale vergoeding 1 januari 2021 tot 1 januari 2022

Vergoeding tandheelkunde 2021

Maximale vergoeding implantologie 1 januari 2020 tot 1 januari 2021:

Uitsluitend implantologie
Uitsluitend suprastructuur
Rebasing van de overkappingsprothese
Vervangingsprothese tbv implantaten
Omvorming bestaande prothese
Solitair implantaat


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Mondzorg documenten

Mondzorg links