Zintuiglijk Gehandicaptenzorg

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van zintuiglijke gehandicaptenzorg.

Contracteerbeleid zintuiglijke gehandicaptenzorg 2022


Overeenkomst met Stad Holland


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van zintuiglijke gehandicaptenzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.