Voetzorg bij Diabetes Mellitus

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor Voetzorg.

Contracteerbeleid voetzorg 2022


Overeenkomst met Stad Holland


Declareren van zorgkosten 


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van voetzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina

Externe links