Medisch Specialistische Zorg

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de Medisch specialistische zorg.

Contracteerbeleid Medisch Specialistische Zorg 2022

Het contracteerbeleid MSZ geldt voor de volgende zorgaanbieders:

  • Ziekenhuizen;
  • Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s);
  • Categorale instellingen (trombosediensten, eerstelijns diagnostische centra, radiotherapie, revalidatie-instellingen, audiologische instellingen, dialysecentra en epilepsiecentra).

Stad Holland heeft een algemeen contracteerbeleid voor MSZ en heeft geen specifiek beleid voor de verschillende categorieën zorgaanbieders. We houden ons contracteerbeleid bewust bondig en richten ons op datgene wat op alle aanbieders van toepassing is.

Stad Holland staat open voor het maken van meerjarige afspraken. Wij stellen hier geen specifieke voorwaarden aan.


Overeenkomst met Stad Holland


Declareren van zorgkosten

Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van Medisch Specialistische Zorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar onze contactpagina.