Contracteerbeleid Stad Holland Zorgverzekeraar

Onze visie op zorg

Stad Holland Zorgverzekeraar vindt dat iedereen recht heeft op gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Betrokkenheid bij de zorg en een goede relatie met onze klanten en onze zorgverleners is de basis van ons contracteerbeleid.

Stad Holland is van mening dat verzekeren meer is dan premies innen en nota's uitbetalen. Wat echt kenmerkend is voor Stad Holland, is betrokkenheid bij de zorg en een uitstekende relatie met onze verzekerden en met de zorgverleners. De kernwaarden die wij belangrijk vinden, zijn: dichtbij en menselijk, eerlijk en direct, realistisch en praktisch, gezamenlijk en eigenzinnig. Dit brengen we onder andere tot uiting door samen te werken met zorgverleners aan grote én kleine projecten om de zorg beter, efficiënter en/of innovatiever te maken.

  • Dichtbij en menselijk zijn we door de keuzevrijheid van onze verzekerden als basis van ons zorgstelsel in stand te houden. Maar ook door signalen van onze verzekerden mee te nemen in ons contracteerbeleid.
  • Eerlijk en direct zie je bij ons terug in het aanbieden van één polis waarvoor iedereen dezelfde premie betaalt. We vertellen het eerlijke verhaal over hoe onze premie is opgebouwd.
  • Realistisch en praktisch geven we vorm door ons aan te sluiten bij wat de landelijke beroepsgroepen als kwalitatief goede zorg bestempelen en geen eigen kwaliteitssystemen of lange vragenlijsten te gebruiken, die leiden tot extra administratieve lasten. We hebben vertrouwen in de zorgverleners en werken met hen samen om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.
  • Afhankelijk van de zorgsoort voert Stad Holland, samen met DSW Zorgverzekeraar, voor het contracteerbeleid overleg met individuele zorgaanbieders, vertegenwoordigingen van zorgaanbieders en/of beroepsgroepen. Verzekerden hebben bij Stad Holland inspraak via de ledenraad. Daarnaast nemen we signalen die op een andere manier binnenkomen, bijvoorbeeld bij klantenservice, mee in het contracteerbeleid.
  • Maar misschien zijn we wel het meest bekend om onze eigenzinnigheid; wij varen onze eigen koers waarin het algemeen belang prevaleert boven het individuele belang.
Contracteerbeleid per zorgsoort
Wij bieden u specifieke informatie per zorgsoort.