Contracteerbeleid Stad Holland Zorgverzekeraar

Onze visie op zorg

Stad Holland Zorgverzekeraar vindt dat iedereen recht heeft op gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Betrokkenheid bij de zorg en een goede relatie met onze klanten en onze zorgverleners is de basis van ons contracteerbeleid.

 • Wij willen niet het zand, maar de olie in de machine zijn
  Dat we in Nederland een van de beste zorgstelsels ter wereld hebben, danken we aan de tienduizenden professionals die dag in dag uit met hart en ziel zorg verlenen. Zij leveren de zorg in de behandelkamer, of doen onderzoek om betere behandelingen en nieuwe technieken te vinden.
 • Solidariteit: dezelfde zorg voor dezelfde premie
  Stad Holland Zorgverzekeraar vindt dat iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, tegen gelijke voorwaarden van goede zorg verzekerd moet zijn. We passen daarom geen medische selectie toe: iedereen kan zich bij Stad Holland verzekeren, ook voor een aanvullende verzekering. Wij bieden maar één polisvorm: een restitutiepolis. Met een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van een zorgverlener.   
 • Vrije artsenkeuze: Stad Holland Zorgverzekeraar vindt het belangrijk dat verzekerden zélf kiezen
  De keuzevrijheid van de verzekerde is de basis van ons zorgstelsel. Het evenwicht tussen de verzekerden, zorgverleners en zorgverzekeraars, zorgt voor kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. Stad Holland Zorgverzekeraar vindt het daarom héél belangrijk dat de verzekerde zelf een zorgverlener (en zorgverzekeraar) kan kiezen.
 • Transparantie: duidelijkheid in onze premiekosten en deze zo laag mogelijk houden
  Stad Holland vindt het erg belangrijk om open en transparant te zijn in de communicatie. Daarom laten we elk jaar precies zien uit welke kosten onze premie is opgebouwd. Wij hebben geen winstoogmerk en er is geen toeslag voor collectiviteitskortingen op de basisverzekering. Ook proberen we onze administratieve kosten zo laag mogelijk te houden. We sluiten aan bij dat wat de landelijke beroepsgroepen als kwalitatief goede zorg bestempelen en hebben geen eigen kwaliteitssystemen of lange vragenlijsten, die alleen maar voor meer administratieve kosten zouden zorgen.
 • Samenspraak: overleg met zorgaanbieders en verzekerden
  Afhankelijk van de zorgsoort voert Stad Holland, samen met DSW Zorgverzekeraar, voor het contracteerbeleid overleg met individuele zorgaanbieders, vertegenwoordigingen van zorgaanbieders en/of beroepsgroepen. Verzekerden hebben bij Stad Holland inspraak via de ledenraad. Daarnaast nemen we signalen die op een andere manier binnenkomen, bijvoorbeeld bij klantenservice, mee in het contracteerbeleid.