Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Contracteerbeleid Stad Holland Zorgverzekeraar

Onze visie op zorg

Stad Holland vindt dat iedereen recht heeft op gemakkelijke toegang tot zorg van hoge kwaliteit. Echte betrokkenheid bij de zorg is ons kenmerk. Het verzekeren van zorg is meer dan het innen van premies en het uitbetalen van nota’s. Om betaalbare, kwalitatief goede zorg voor verzekerden te contracteren, hanteert Stad Holland al jaren de volgende drie uitgangspunten:

  • Keuzevrijheid

    Vrije keuze van zorgverlener is een van de belangrijkste fundamenten van het huidige zorgstelsel. Onze verzekerden hebben dan ook de vrijheid de zorgverlener van hun voorkeur te kiezen. Deze vrijheid wordt maximaal gegarandeerd door het feit dat Stad Holland een combinatiepolis aanbiedt. Ondanks dat Stad Holland een combinatiepolis heeft met volledige keuzevrijheid, wordt er wel breed gecontracteerd. Dit wil zeggen dat wij ernaar streven met zo veel mogelijk zorgverleners afspraken te maken. Iedere zorgverlener die voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn beroepsvereniging komt in principe in aanmerking voor een contract. Belangrijke pijlers in het contracteerbeleid zijn verder tijdigheid, prijsstelling, continuïteit en beschikbaarheid van zorg.

  • Solidariteit

    Stad Holland biedt één zorgpolis met één premie. Stad Holland biedt geen budgetpolis gericht op jonge, gezonde verzekerden en ook geen kloonpolis. Deze polissen ondermijnen de solidariteit binnen ons zorgstelsel.

  • Transparantie

    Het aanbieden van één zorgpolis bij Stad Holland zorgt naast solidariteit ook voor transparantie; het draagt bij aan een heldere zorgcontractering.

Kwalitatief goede zorg

Onder ‘kwalitatief goede zorg’ verstaat Stad Holland zorg die patiëntgericht, effectief, veilig en tijdig geleverd is en die past bij de zorgvraag van de individuele patiënt. De beroepsgroep bepaalt zelf de precieze invulling. Stad Holland vindt het belangrijk dat het veld de kwaliteit van de zorg bepaalt en niet de zorgverzekeraars. Onze rol hierbij is vooral signalerend, stimulerend en faciliterend.

In de contracten met de zorgverleners hanteert Stad Holland kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld door de beroepsgroep. Er worden afspraken gemaakt over richtlijnen en protocollen op het gebied van transparantie, patiëntveiligheid, doorlooptijden en hygiëne. De stand van wetenschap en praktijk speelt hierbij een belangrijke rol. Bij het ontbreken van, mede door de beroepsgroep ontwikkelde, wetenschappelijke richtlijnen komen wij met de zorgverlener overeen dat doelmatige zorg wordt geleverd zoals die in de praktijk gebruikelijk is.

Contracteerbeleid per zorgsoort

Wij bieden u specifieke informatie per zorgsoort.

Naar boven