VECOZO

VECOZO is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars om veilige internetcommunicatie tussen de zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgverleners mogelijk te maken.

VECOZO geeft digitale certificaten uit aan zorgverleners die een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens hebben gesloten.

Het samenwerkingsverband VECOZO wordt onder andere ingezet om te komen tot een gemakkelijke en efficiënte manier van declaratieverwerking. Zo kunnen zorgverleners via VECOZO van alle verzekerden in Nederland het verzekeringsrecht en NAW-gegevens opvragen bij de aangesloten zorgverzekeraars.

Aanmelden

U kunt zich via www.vecozo.nl aanmelden om van het VECOZO portaal gebruik te gaan maken. U krijgt dan een informatiepakket thuisgestuurd, met de benodigde overeenkomsten.