Farmacie

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor extramurale farmaceutische zorg.

Verzending overeenkomsten 2021-2022

Als gevolg van de beleidswijzigingen voor de contractering per 2021 en de onderhandelingen die hierdoor langer doorlopen, versturen wij de overeenkomsten Farmacie 2021-2022 eind december 2020. Om zorg te dragen voor de continuïteit betalen wij de declaraties over januari 2021 uit conform de afspraken uit de Zorgovereenkomst 2021 (-2022). Op deze manier heeft u voldoende tijd om de overeenkomst te bestuderen en getekend te retourneren. Mocht u besluiten de overeenkomst niet te tekenen, dan wordt hetgeen dat te veel is betaald verrekend met uw volgende declaraties.

Contracteerbeleid farmacie 2022


Overeenkomst met Stad Holland


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van farmacie voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina