Hulpmiddelen

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar hulpmiddelenleveranciers. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor hulpmiddelenleveranciers.


Contracteerbeleid Hulpmiddelen 2021


Overeenkomst met Stad Holland


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen

Voor informatie over de vergoeding en eventuele eigen bijdrage van hulpmiddelen voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.