Wonen in Nederland

In welk land u woont, waar uw werkgever gevestigd is, of u een uitkering of pensioen ontvangt of juist gaat studeren, zijn zaken die bepalen of de Zorgverzekeringswet u verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Daarnaast bepalen deze factoren ook of u nog aanvullende maatregelen moet treffen, zoals het gebruikmaken van verdragsformulieren. Welke situatie is op u van toepassing?

Ik woon in Nederland en mijn gezinsleden wonen in het buitenland Ik werk in Nederland en in het buitenland Ik woon in Nederland en ontvang een uitkering of pensioen uit het buitenland